In English - På Engelska
Anders Fredrik Magnusson

Två år efter bröllopet, år 1818, mellan drängen Magnus Andersson och pigan Ingeborg Nilsdotter, föddes den 7 maj 1821, deras första barn, sonen Anders Fredrik. Magnus och Ingeborg bodde vid denna tid på gården Bjurerud i Alsters socken, Värmlands län.

Anders Fredrik döptes samma dag som han föddes. Vid dopet blev följande faddrar antecknade: "Nils Nilsson i Bjurerud och hustru Ingeborg Nilsdotter i Bjurerud".

Anders Fredrik växte upp på gården i Bjurerud tillsammans med sina föräldrar och syskon. Hans första syskon, brodern Nils, föddes när Anders Fredrik var 2,5 år gammal, år 1823. Han fick ytterligare fyra syskon, brodern Johannes som föddes 1825 som avled endast 1,5 år gammal, vidare systern Carolina som föddes år 1828. Carolina blev endast en månad gammal. År 1831 fick han ytterligare en bror som också döptes till Johannes. Inte heller denne bror nådde vuxen ålder utan avled år 1835, 4 år gammal. Anders Fredriks yngsta syskon föddes när han blivit 13 år gammal, det var systern Stina Cajsa som föddes år 1834.

På granngården i Bjurerud bodde även moderns bror Petter Nilsson och hans familj, samt Anders Fredriks morfar Nils Nilsson.

År 1826 är det noterat i husförhörslängden att Anders Fredrik blivit vaccinerad mot kopporna.

Anders Fredrik växte upp hos sina föräldrar som var bönder på gården i Bjurerud. Han fick nog lära sig till bonde redan i unga år. Han lämnade aldrig gården i Bjurerud under sin uppväxt, för att som så många andra söner, ta tjänst som dräng i andra gårdar.


Christna och
Anders Fredrik
På hösten år 1845 gifte han sig med bonddottern Christina Pettersdotter från gården Ås i Alsters socken. Det lystes i Alsters kyrka söndagarna den 7, 14 och 21 september. Bröllopet, som också stod i Alsters kyrka, hölls den 10 oktober av Ardennergren. Anders Fredrik var detta år 24 år gammal, Christina 20 år. De var det 11:e paret som vigdes i Alsters kyrka detta år. Efter bröllopet flyttade Christina till Anders Fredrik i Bjurerud, där Anders Fredriks far, bonden Magnus Andersson, var brukare av gården.

Redan den 20 mars följande år, 1846, föddes deras första barn, sonen Nils Gustaf. Han levde endast en kort tid och avled, efter ca 2 månader, den 2 juni samma år. Dödsorsaken angavs vara barnkrämpor.

I Bjurerud föddes ytterligare tre av Christina och Anders Fredriks totalt åtta barn.

Två år efter Nils Gustafs födelse föddes deras andra barn, dottern Johanna Mathilda, den 2 mars 1848. Det gick sedan fem år innan deras tredje barn föddes, dottern Beda Lovisa, den 21 november 1853.

Fyra år senare, år 1857, kom att bli ett jobbigt år för familjen. Den 12 maj detta år föddes deras andra son, Magnus Alfred. Han blev endast 4 månader gammal och dog i schalakansfeber den 5 oktober. Tre dagar senare avled även dottern Johanna Mathilda i strupsjuka, nio år gammal. De bägge begravdes samtidigt den 8 oktober.

Under några år hade nu Anders Fredrik byggt på deras nya hem på Hösserudkullen och det stod klart för inflyttning under år 1859. Exakt när under året familjen brutit upp från Bjurerud och flyttat över till Hösserudkullen är okänt. Den 3 december detta år föddes nästa barn, dottern Anna Cajsa. Då var familjen redan bosatt på Hösserudkullen.

Samma år var Anders Fredrik med och grundade Alsters sockens Missionsförening. Anders Fredrik blev föreningens första ordförande. Hans bror Nils Magnusson i Bjurerud dess förste vice ordförande.

Om gårdens storlek på denna tid kan vi utläsa i husförhörslängden för år 1866 - 1870. Där anges att gården omfattade ”1/4 mantal kronoskatte”. Denna storlek finns noterad i samtliga husförhörslängder fram till år 1895 då systemet med husförhör upphörde.

Christina födde ytterligare tre barn. Dottern Christina, född den 10 augusti 1861. Hon blev drygt 8 månader gammal och dog den 25 april 1862. Ingen dödsorsak finns angiven. Sonen Carl Magnus, född den 26 oktober 1863. Carl Magnus skulle senare överta gården efter sin far.


Arvsskiftet.
Brevet ägs av Sven Bjureld,
Bjurerud, Alster.
Klicka för att förstora.

Gården Hösserudkullen ägdes dock fortfarande av hans föräldrar men i ett upprättat arvsskifte den 13 april 1865 blev han ägare till gården.

Sista barnet i barnaskaran fick Christina vid en ålder av 41 år. Det var dottern Maria Elisabeth som föddes den 10 februari år 1867. Maria Elisabeth kom att leva i drygt tre år och avled i "jernfeber" på julafton, den 24 december år 1870.

När man skrev år 1871 bestod familjen av fem personer, Christina och Anders Fredrik samt de tre barnen Beda Lovisa, 18 år, Anna Cajsa, 12 år och Carl Magnus, 8 år. Av noteringar i husförhörslängden kan vi också se att alla fem varit vaccinerade mot koppor.

För att kunna klara skötseln av gården hade redan från början ett antal drängar och pigor anställda. Omsättningen av pigor och drängar var under åren ganska hög. I början av år 1871 fanns en piga och två drängar på gården. Under de kommande fem åren arbetade totalt tio olika drängar och fyra olika pigor hos Christina och Anders Fredrik.


På Hösserudkullen ca år 1903.
Anders Fredrik, sonen Carl,
dottern Lovisa och hennes
make Ludvig Johansson,
barnbarnen Gunnar och Olga.
Klicka för att förstora.
År 1875 hade äldsta dottern Beda Lovisa blivit 22 gammal, och flyttade nu från familjen för att ta plats som piga på gården Svednäs i Alsters socken. Där stannade hon till den 18 november följande år, år 1876, då hon åter flyttade hem till Hösserudkullen. Två år senare, den 10 oktober 1878, flyttade dottern Anna Cajsa till Hammarön, Värmlands län. Även hon återkom till fädernehemmet efter ett år, den 13 november 1879.

Tre år senare hade det blivit dags för Anna Cajsa att lämna hemmet för gott. Den 15 september 1882, lyste det till äktenskap i Alsters kyrka för dottern Anna Cajsa och Hemmansägare Gustaf Ericsson från gården Måserud i Nedre Ulleruds församling. Den 10 november gifte de sig och en vecka senare, den 17 november, flyttade hon från sitt fädernehem på Hösserudkullen till maken i Måserud. Hon var då 21 år gammal.

Under år 1884 genomgick sonen Carl Magnus värnpliktsutbildning som värnpliktig nummer 218. Var detta ägde rum är inte känt. Ett andra värnpliktsmöte ägde rum under år 1885.

I september år 1888 fyllde Christina 63 år. Samma höst insjuknade hon i vattensot vilket medförde att hon avled den 18 november samma år. Hon hade då varit gift med Anders Fredrik i 43 år och bott samman med honom på Hösserudkullen i 29 år. Hon begravdes i Alsters kyrka av K Rolander.

Året därefter, den 23 november 1889, lämnade dottern Beda Lovisa hemmet på Hösserudkullen för andra gången. Denna gång begav hon sig långt bort för att ta tjänst i Karlskrona. Hon återkom till hemmet året därpå, den 24 november 1890. (Se även 1890 års folkräkning).

Under år 1892 anställdes Ludvig Johansson som dräng på Hösserudkullen. Ludvig var född i Grava socken, Värmlands län, men kom då närmast från gården Rotnäs i Alsters socken, där han tjänat som arbetare. Under det kommande året fattade dottern Beda Lovisa och drängen Ludvig tycke för varandra. På hösten 1893 flyttade Ludvig tillbaka till Grava socken. När han sedan i april hade fått anställning som skogsarbetare i Sandviken, Gävleborgs län, och flyttade dit, så flyttade Beda Lovisa med honom. Hon lämnade då fädernegården för gott.

Kvar på gården bodde då Anders Fredrik som detta år fyllde 72 år och sonen Carl Magnus som hunnit bli 30 år gammal. På gården finns också en dräng och två pigor anställda. För att klara hushållningen när Beda Lovisa flyttade, anställdes år 1894 änkan och hushållerskan Anna Andersdotter. Hon stannade i ett år och ersattes år 1895 av hushållerskan Karolina Eriksdotter.


Ca år 1903.

Klicka för att förstora.

Klicka för att förstora.

Den 13 februari år 1904 avled Anders Fredrik i en ålder av 83 år. Han hade då ägt och brukat Hösserudkullen i 45 år. Han överlevde sin hustru med 16 år.

Gravstenen vid Alsters kyrka.

Porträttgalleri - Ägare och brukare av gården Hösserudkullen.
Ättlingar till Anders Fredrik Magnusson och Christina Pettersdotter.
CARL MAGNUS ANDERSSON

Gården ärvdes av sonen Carl Magnus som vid tidpunkten för faderns bortgång ännu var ogift. Senare samma år, den 2 december 1904, gifte han sig med Maria Nilsson, född 1871 i Fryksände församling, Värmlands län.

Klicka för att förstora

Klicka för att förstora

Carl Magnus, även kallad "Carl på Kul", kom att driva gården vidare i resten av sin levnad.

Tillsammans med sin hustru fick han tre barn; Kristina 1906, Dagmar 1908 och Fredrik 1912.

Dottern Kristina, kallad för "Stina", gifte sig 1938 med Gustav Johansson. De var under en tid bosatta i Eskilstuna och där föddes också deras son Lars 1940. Han avled dessvärre 1941, endast 1 år gammal. De kom inte att få fler barn. Hennes make Gustav avled 1966 och "Stina" 1972. Båda bodde då i Karlstad.

Dottern Dagmar förblev ogift och kom att bo kvar på gården Hösserudkullen i hela sitt liv. I likhet med fadern kom hon att kallas för "Dagmar på Kul". Under några år på 1960- talet bodde hon samman med Nils Leverström som ägde granngården Alströmsängen. Han kallades "Nils i Änga". Han hade påbörjat att bygga ett nytt hus på sin fastighet men pengarna tog slut, så han flyttade istället in hos Dagmar på Hösserudkullen. För honom fick inte Dagmar renovera och bygga om i sitt hus, utan han tyckte att det skulle vara som det alltid hade varit. Nils blev påkörd och dödad när han cyklade och skulle hämta ut sin första pension den 16 december 1968. Dagmar bodde kvar på sin fädernegård Hösserudkullen i resten av sin levnad. Hon avled den 17 januari 1990.

Sonen Fredrik var nog den som var änmnad att överta gården Hösserudkullen. Han avled dock, endast 18 år gammal, år 1930.

Klicka för
att förstora

Begravningsbrev för sonen Fredrik
Klicka för att förstora

"Carl på Kul" brukade gården Hösserudkullen till sin död den 7 mars 1937. Han var mycket aktiv i sockenlivet och var bl a med och startade en lokal svinavelsförening. Han var också med i styrelsen i Alsters Skyttegille och i Alsters Tegelbruk. Han fick även utmärkelser för sin äppelodling på gården Hösserudkullen.

Hans hustru Maria drev gården vidare till sin död den 22 februari 1950, då gården togs över av dottern Dagmar.Hösserudkullen ca år 1903.
Carl Magnus Andersson,
svågern Ludvig Johansson.
Klicka för att förstora.

Carl Magnus Andersson, 1863-1937,
hans hustru Maria Nilsson, 1871-1950,
Kristina, 1906-1972, och Dagmar, 1908-1990.
Bilden tagen ca 1911.

Carl Magnus Andersson
med en jaktkamrat.
Klicka för att förstora.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2018-10-23