In English - På Engelska
Magnus Andersson

Som yngsta barnet i en barnaskara på sex barn föddes Magnus, den 13 juli år 1799, på gården Bjurerud i Alsters socken, Värmlands län. Hans föräldrar var bonden Anders Nilsson och hans hustru Cajsa Jonsdotter.

Han bodde hos föräldrarna i Bjurerud till år 1810, då han 11 år gammal flyttade till Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. Året därpå, år 1811, kom han hem till fädernegården igen.

I granngården i Bjurerud bodde Magnus kusin, den sju år äldre bonddottern Ingeborg Nilsdotter. Den 30 juni 1818 skrev Magnus "till kungs" för att han och Ingeborg skulle kunna få gifta sig. Detta var nödvändigt just för att de var kusiner. Den 8 juli samma år kom det positiva svaret som kung Carl XIV Johan hade skrivit under. I slutet av september samma år, 1818, gifte sig Magnus och Ingeborg Alsters kyrka, efter lysningarna den 6, 13 och 20 september. Något exakt datum för vigseln är inte noterat i kyrkböckerna.

Brevet från Carl XIV Johan hänger inramad på väggen i en av gårdarna i Bjurerud. Det är avfotograferat här ovan. Läs mer om Magnus och Ingeborgs ansökan att få gifta sig i "Något om släkten från Bjurerud och gården den kommer från" som Arne Ilefors sammnställt.

Klicka för att förstora!

Klicka för att förstora!

Klicka för att förstora!

Brevet från Carl XIV Johan
Klicka för att förstora!

Klicka för att förstora!

Magnus och Ingeborg.
Klicka för att förstora!

På gården i Bjurerud, som han nu också brukade, kom han nu att bo i resten av sitt liv.

En notering i husförhörslängden för åren 1826 - 1830 berättar om att han haft kopporna. Vid 37 års ålder, år 1836, brukade han inte bara gården utan hade nu också befattningen som nämndeman. Denna tjänst hade han i 25 år framåt tills år 1861 då han står antecknad som "före detta nämndemannen". Han hade då uppnått en ålder av 62 år.

Fem år senare, år 1866, hade han överlåtit gården på dottern, Stina Cajsa och hennes man Johannes Larsson, som nu stod som brukare av gården.

Magnus avled den 2 mars år 1876 i en ålder av 76 år. Han överlevde sin hustru med tre år.

Gravstenen vid Alsters kyrka.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2018-10-25