In English - På Engelska
Christina Pettersdotter


År 1825 bodde bonden Petter Jonsson och hans hustru Britta Magnusdotter på gården Sjöstad i Alsters socken, Värmlands län. Den 7 september samma år föddes deras första barn, en dotter.

Dagen efter, den 8 september, döptes dottern och fick namnet Christina. Vid dopet blev följande faddrar antecknade: ”Sjöstad, B. Olof Olsson och hans hustru Anna Hindriksdotter”. Modern, som var dotter på gården, och fadern, som kom som dräng till gården år 1822, hade ett år tidigare, i juni 1824, ingått äktenskap.

Christina kom att leva sina första år på gården i Sjöstad. När hon var tre år, i december 1828, så föddes hennes syster Anna. Familjen bodde kvar i Sjöstad till år 1832 då man flyttade vidare till gården Ås i samma socken.

I Ås kom hon nu att bo i 13 år framåt. Under denna tid fick hon ytterligare en syster, Johanna, som föddes i februari 1837. Tre år senare, år 1840, när Christina kommit upp i en ålder av 15 år, gick hon och läste för prästen och konfirmeras även samma år.

Under år 1841 inträffade en stor tragedi inom familjen. Hennes syster Anna avled i vattensot den 6 oktober, då endast 12 år gammal.

Christna och
Anders Fredrik
Klcka för att förstora

År 1845 hade Christina blivit 20 år gammal och nu gått och förälskat sig i bond- och nämndemanssonen Anders Fredrik Magnusson i Bjurerud i samma socken. Att hon var förälskad framgår av en anteckning i husförhörsländen för detta år, där det är ritat ett litet hjärta vid noteringen om att hon senare äktat Anders Fredrik.

Under hösten år 1845 lystes det tre gånger i Alsters kyrka för Christina och Anders Fredrik. Detta var söndagarna den 7, 14 och 21 september. Bröllopet som också stod i Alsters kyrka hölls den 10 oktober av Ardennergren. Anders Fredrik var detta år 24 år gammal, Christina 20 år. De var det 11:e paret som vigdes i Alsters kyrka detta år. Efter bröllopet flyttade Christina till Anders Fredrik i Bjurerud, där Anders Fredriks far, bonden Magnus Andersson, var brukare av gården.

Redan den 20 mars följande år, 1846, föddes deras första barn, sonen Nils Gustaf. Han levde endast en kort tid och avled, efter ca 2 månader, den 2 juni samma år. Dödsorsaken angavs vara barnkrämpor.

I Bjurerud föddes ytterligare tre av Christina och Anders Fredriks totalt åtta barn. Två år efter Nils Gustafs födelse föddes deras andra barn, dottern Johanna Mathilda, den 2 mars 1848. Det gick sedan fem år innan deras tredje barn föddes, dottern Beda Lovisa, den 21 november 1853.


Christna
Klicka för att
förstora
Fyra år senare, år 1857, kom att bli ett jobbigt år för familjen. Den 12 maj detta år föddes deras andra son, Magnus Alfred. Han blev endast 4 månader gammal och dog i schalakansfeber den 5 oktober. Tre dagar senare avled även dottern Johanna Mathilda i strupsjuka, nio år gammal. De bägge begravdes samtidigt den 8 oktober.

Under några år hade nu Anders Fredrik byggt på deras nya hem på Hösserudkullen och det stod klart för inflyttning under år 1859. Exakt när under året familjen brutit upp från Bjurerud och flyttat över till Hösserudkullen är okänt. Den 3 december detta år föddes nästa barn, dottern Anna Cajsa. Då var familjen redan bosatt på Hösserudkullen.

Samma år var Anders Fredrik med och grundade Alsters sockens Missionsförening. Anders Fredrik blev föreningens första ordförande. Hans bror Nils Magnusson i Bjurerud dess förste vice ordförande.

Om gårdens storlek på denna tid kan vi utläsa i husförhörslängden för år 1866 - 1870. Där anges att gården omfattade ”1/4 mantal kronoskatte”. Denna storlek finns noterad i samtliga husförhörslängder fram till år 1895 då systemet med husförhör upphörde.

Christina födde ytterligare tre barn. Dottern Christina, född den 10 augusti 1861. Hon blev drygt 8 månader gammal och dog den 25 april 1862. Ingen dödsorsak finns angiven. Sonen Carl Magnus, född den 26 oktober 1863. Carl Magnus skulle senare överta gården efter sin far.

Sista barnet i barnaskaran fick Christina vid en ålder av 41 år. Det var dottern Maria Elisabeth som föddes den 10 februari år 1867. Maria Elisabeth kom att leva i drygt tre år och avled i
jernfeber” på julafton, den 24 december år 1870.

När man skrev år 1871 bestod familjen av fem personer, Christina och Anders Fredrik samt de tre barnen Beda Lovisa, 18 år, Anna Cajsa, 12 år och Carl Magnus, 8 år. Av noteringar i husförhörslängden kan vi också se att alla fem varit vaccinerade mot koppor.

För att kunna klara skötseln av gården hade redan från början ett antal drängar och pigor anställda. Omsättningen av pigor och drängar var under åren ganska hög. I början av år 1871 fanns en piga och två drängar på gården. Under de kommande fem åren arbetade totalt tio olika drängar och fyra olika pigor hos Christina och Anders Fredrik.

År 1875 hade äldsta dottern Beda Lovisa blivit 22 gammal, och flyttade då från familjen för att ta plats som piga på gården Svednäs i Alsters socken. Där stannade hon till den 18 november följande år, år 1876, då hon åter flyttade hem till Hösserudkullen. Två år senare, den 10 oktober 1878, flyttade dottern Anna Cajsa till Hammarön. Även hon återkom till fädernehemmet efter ett år, den 13 november 1879.

Tre år senare hade det blivit dags för Anna Cajsa att lämna hemmet för gott. Den 15 september 1882, lyste det till

Inbjudan skickat till
J Larsson med hustru i Bjurerud i Alsters socken.
Klicka för att förstora.
äktenskap i Alsters kyrka för dottern Anna Cajsa och Hemmansägare Gustaf Ericsson från gården Måserud i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län. Den 10 november gifte de sig och en vecka senare, den 17 november, flyttade hon från sitt fädernehem på Hösserudkullen till maken i Måserud. Hon var då 21 år gammal.

Under år 1884 genomgick sonen Carl Magnus värnpliktsutbildning som värnpliktig nummer 218. Var detta ägde rum är inte känt. Ett andra värnpliktsmöte ägde rum under år 1885.

I september år 1888 fyllde Christina 63 år. Samma höst insjuknade hon i vattensot vilket medförde att hon avled den 18 november samma år. Hon hade då varit gift med Anders Fredrik i 43 år och bott samman med honom på Hösserudkullen i 29 år. Hon begravdes i Alsters kyrka av K Rolander. Något exakt datum för begravningen är inte angivet i kyrkböckerna men på inbjudan till begravningsakten står att läsa att den hölls fredagen den 30 november 1888.

Gravstenen vid Alsters kyrka.


Barn:
 • Nils Gustaf, * 20 mars 1846, Alster. † 2 juni 1846, Alster.
 • Johanna Mathilda, * 2 mars 1848, Alster. † 8 oktober 1857, Alster.
 • Beda Lovisa, * 21 november 1853, Alster.
 • Magnus Alfred, * 12 maj 1857, Alster. † 5 oktober 1857, Alster.
 • Anna Cajsa, * 3 december 1859, Alster.
 • Christina, * 10 augusti 1861, Alster. † 25 april 1862, Alster.
 • Carl Magnus, * 26 oktober 1863, Alster.
 • Maria Elisabeth, * 10 februari 1867, Alster. † 24 december 1870, Alster.


  Ättlingar till Anders Fredrik Magnusson och Christina Pettersdotter.

  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2007-01-01