In English - På Engelska
Axel Gustafsson

Axel föddes den 21 januari 1866 på gården Buda i Eds socken, Värmlands län. Vid denna tid arbetade hans far, Gustaf Andersson, som Statkarl på Buda.
[Karta]   Hans moder var Christina Olsdotter.

Vid tio års ålder så flyttade hela familjen från Buda till torpet Karlslund under Stensberg i Bro socken, Värmlands län, där fadern blev egen torpare. [Karta]  

Vid 18 års ålder var det dags för Axel att börja försörja sig själv. Den 26 oktober 1884 lämnade Axel hemmet och tog plats som dräng hos arrendatorn Anders Johansson på gården Göpefjell i Eds socken. Här stannade han i ett år.

Året därpå, 1885, flyttade han vidare och fick plats som dräng hos egaren Carl Fredrik Segerlind på gården Uddersrud i samma socken. På Uddersrud stannade han i två år, till år 1887.

Exakt vad som hände tiden därefter är lite oklart. I Husförhörslängden för åren 1886 - 1890 är han antecknad under rubriken "Lösdrivare" i Eds socken. Det är också noterat att han arbetat på gården Uddersrud till 1887 och att han den 14 juli 1888 fått en utflyttningsattest utskriven för flytt till Karlstad. Om han flyttat dit eller ej är inte fastställt.

Vidare är det noterat att det är "lyst till äktenskap den 2/2 1889 med Maria Katarina Larsdotter p.110". P.110 anger att hon var inskriven i Husförhörslängen på sidan 110, vilket omfattar gården Kollerud.

Den 5 mars 1889 vigdes Axel, "dräng från Uddersrud", med Katarina, "från Kollerud". De blev det femte brudparet i Eds socken detta år. Var de bosatte sig efter vigseln är inte känt. Dock flyttade både Axel och Katarina till 6 november samma år, 1889, till gården Stensberg i Bro socken, där Axel fått plats som "Dagkarl". Där stannade de i fem år.
(Se även 1890 års folkräkning).

Den 1 december år 1894 flyttade familjen åter till Eds socken. Då till en av gårdarna i Kollerud där Axel fick jobb som "Arbetare". Familjen bestod då av fyra personer, Axel och Katarina, samt de två barnen Karl Ivar, 4 år, och Gerda Hildegard, 1 år. Var i Kollerud de bodde på under denna tid är inte känt.

Möjligheten finns att det var hos Axels svärfader, Lars Bengtsson och hans familj, som de flyttade in. De bodde vid denna tid på den egendom i Kollerud som kallades för Slåttbråten. Egendomen hade mer storleken av ett torp. [Karta]  

Exakt hur ägande av Slåttbråten såg ut under dessa år är inte känt, men den 2 april 1897 köpte Axel och hans hustru Katarina gården Slåttbråten i Kollerud. Säljare var då hustruns bror Johan Larsson och köpeskillingen var på 2.104 kronor. Den 1 november 1904 beviljades lagfart och gården blev då en fristående fastighet.

När Axel och Katarinas tredje barn, dottern Ellen Augusta, föddes den 2 oktober 1898, är Axel noterad i kyrkboken som "Egare Kollerud".

Axel och Katarina framför gården Slåttbråten
i Kollerud, Eds socken, Värmlands län.
Fotografiet som är taget ca 1915 är
framställt som ett vykort.
Köpekontraktet
från 1897.
Klicka för att
förstora!

Vid födelsen av deras fjärde och sista barn i juli år 1900, dottern Astrid Karolina, var de fortfarande bosatta på Slåttbråten. Där bodde också svärföräldrarna samt Katarinas syster Augusta.

Familjen bodde kvar på torpet Slåttbråten i Eds socken till år 1916, då Axel köpte gården Säter i Alsters socken, Värmlands län. [Karta]   Enligt noteringar i kyrkböckerna så flyttade familjen till Säter den 1 april 1916.

Säter brukade han i 13 år, till år 1929, då han blev tvungen att sälja hela egendomen för att få loss pengar. Axel hade gått i godo för en vän genom att skriva på växlar. Då vännen gick i konkurs fanns ingen annan lösning än att sälja Säter.Kontraktet från försäljningen av Säter 1929.
Klicka för att förstora!

När de den 4 april 1929 lämnade Säter flyttade Axel in hos dottern Ellen och hennes man Gunnar i Mosstorp, i samma socken. [Karta]   Hans hustru Katarina flyttade till dottern Astrid och hennes make Artur Jansson i Ulvsby, också det i Alsters socken.

Senare samma år inköpte han en egendom i Västra Ämterviks socken, Värmlands län, och dit flyttade han också den 17 december 1929. Han återkom till Alsters socken följande år, då han den 1 december 1930 åter flyttade in till Mosstorp. Troligt är att han då också sålt egendomen i Västra Ämtervik.

Axel bodde sedan i Mosstorp i Alsters socken, Värmlands län, till sin död den 20 mars 1937, 71 år gammal. Han avled av "Hjärtfel och Magkräfta" och begravdes vid Alsters kyrka den 28 mars. Noterat är också att han haft "Lasarettsvård".

Gravstenen vid Alsters kyrka.

  • Kvitto på begravningen.
  • Bouppteckningen 26 maj 1937, 1a 1b 2a 2b.
  • Oinlöst revers.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-06-15