In English - På Engelska
Katarina "Katrin" Larsdotter

Katarina föddes, den 16 februari 1857, som första barnet till hemmansägaren Lars Bengtsson och hans hustru Stina Olofsdotter, från Kollerud i Eds socken i Värmlands län.
[Karta]   Hon döptes dagen därpå, den 17 februari till Maria Katarina, men kom att kallas "Katrin".

Den gård i Kollerud som hennes fader ägde kallades i folkmun för Slåttbråten. [Karta]   Här tillbringade hon hela sin uppväxt fram till hon var 32 år gammal.

Mellan åren 1881 - 1885 är det noterat att hon arbetade som "småskollärarinna".

I Husförhörslängden för åren 1886 - 1890 är det antecknat att det för Katrin är "lyst t. äktenskap 2/2 89 m Axel Gustafsson p.342". P.342 anger att Axel är antecknad på sidan 342 under "Lösdrivare" i samma husförhörslängd. Det är också antecknat att hon utflyttat till Bro socken den 30 oktober samma år.

Katrin och Axel vigdes i Eds kyrka den 23 mars 1889. De var det femte brudparet som vigdes i Eds socken detta år.

Senare samma år flyttade Katrin med sin make till Bro socken i Värmlands län och gården Stensberg där Axel fått plats som Dagkarl. På Stensberg bodde de i fem år. [Karta]  
(Se även 1890 års folkräkning).

Den 10 januari 1890 föddes deras första barn, en son som döptes till Karl Ivar. Tre år därpå föddes deras andra barn, dottern Gerda Hildegard, den 7 juni 1893.

Den 1 december 1894 flyttade familjen tillbaka till Eds socken och en av gårdarna i Kollerud. Där fick Axel tjänst som "Arbetare". Om familjen flyttat tillbaka Katrins föräldrahem i Slåttbråten eller till någon av de andra gårdarna i Kollerud vet vi inte. [Karta]  

Exakt hur ägande av Slåttbråten såg ut under på denna tid är inte känt, men den 2 april 1897 köpte Axel och hans hustru Katarina gården Slåttbråten i Kollerud. Säljare var då hustruns bror Johan Larsson och köpeskillingen var på 2.104 kronor. Den 1 november 1904 beviljades lagfart och gården blev då en fristående fastighet.

Den 2 oktober 1898 föddes deras tredje barn, dottern Ellen Augusta, och två år senare deras fjärde och sista barn, dottern Astrid Karolina, den 17 juli år 1900.

Axel och Katarina framför gården Slåttbråten
i Kollerud, Eds socken, Värmlands län.
Fotografiet som är taget ca 1915 är
framställt som ett vykort.
Köpekontraktet
från 1897.
Klicka för att
förstora!


På Slåttbråten bodde de till år 1916 då de inköpte egendomen Säter i Alsters socken, Värmlands län.
[Karta]   De flyttade till Säter i april månad 1916. Här kom de nu att bo i 13 år framåt. År 1929 var de tvingade att

Foto från 1946.
Klicka för att förstora.
sälja Säter då hennes man gått i godo för en vän genom att skriva på växlar. Då vännen gick i konkurs fanns ingen annan lösning än att sälja Säter.

Katrin flyttade nu till yngsta dottern Astrid och hennes make Artur Jansson i Ulvsbyn i samma socken. [Karta]   Axel flyttade till dottern Ellen och hennes make Gunnar Modahl på gården Mosstorp också i Alsters socken.

Katrin, som blev änka i mars 1937, bodde kvar i Ulvsbyn hos dottern Astrid till sin död den 1 september 1951. Hon hade då uppnått en ålder av 93 år. Hon avled av "Sarcom" och begravdes vid Alsters kyrka den 9 september.

Gravstenen vid Alsters kyrka.


Barn:
  • Karl Ivar, * 10 januari 1890, Bro. 1)
  • Gerda Hildegard, * 7 juni 1893, Bro.
  • Ellen Augusta, * 2 oktober 1898, Ed.
  • Astrid Karolina, * 17 juli 1900, Ed.

    1) Ivars gravsten vid Boo kyrka i Stockholms län. Klicka här.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-10-28