In English - På Engelska
Ellen Gustafsson

Ellen föddes som tredje barnet till arbetaren Axel Gustafsson och hans hustru Katarina Larsdotter, den 2 oktober år 1898. Hon föddes på gården Slåttbråten under Kollerud i Eds socken, Värmlands län.
[Karta]   Här växte hon också upp. Hon blev vid dopet döpt till Ellen Augusta.

År 1916, när Ellen var 17 år gammal, köpte fadern egendomen Säter i Alsters socken, Värmlands län. [Karta]   Den 1 april samma år flyttade familjen från Slåttbråten till den nyinköpta gården Säter.

Hon bodde ännu kvar hemma hos föräldrarna när hon i början av
1920-talet träffade hon sin blivande make, bonden Gunnar Modahl, från gården Mosstorp i samma socken.
[Karta]   De träffades på den dansbana som vid denna tid låg i Frödingsdungen intill Alsters Herrgård.

Den 2 maj 1925 förlovade de sig. Gunnar skriver följande i sin dagbok: "Regnväder. Varit till Karlstad rest med tåget. Sedan hämtat Ellen med bil för att sedan resa till Karlstad och förlova oss. Sedan på kvällen haft festligt på Säter".

Den 8 augusti 1925 träffade de prästen i Alsters socken och tog ut första lysningen. Två veckor senare, söndagen den 23 augusti och den tredje lysningssöndagen, var de närvarande vid högmässan. Hon gifte sig med Gunnar i Alsters kyrka den 3 oktober 1925. [Karta]   Efter bröllopet flyttade Ellen in till Gunnar i Mosstorp.

Gunnar, Ellen och barnen Sven,
Tage och Brita.

Dagen före julafton samma år, den 23 december 1925, föddes deras första barn, dottern Brita. Detta datum skriver maken Gunnar i sin dagbok följande: "Rest till Karlstad för att hälsa på Ellen som vid 5 tiden på em fått en rar flicka, kom hem kl. 9."

Två år senare, den 18 mars 1927, föddes deras andra barn, sonen Sven. Sonen Tage föddes den 29 november 1929 och deras fjärde och sista barn, dottern Marianne, föddes den 29 april 1932. När 1933 stod för dörren bestod familjen alltså av sex personer.

Den 5 juni 1933 blev Ellen änka då hennes make Gunnar avled. Hon var detta är 34 år gammal och fick nu klara gården på egen hand med hjälp av barnen.

Fem år senare gifte hon sig för andra gången, då med David Eriksson från gården Mosserud i grannsocknen Nedre Ullerud. David var född den 16 december 1883 och var kusin till hennes avlidne make Gunnar.

Efter vigseln, som förrättades i Alsters kyrka den 12 mars 1938, flyttade Ellen och barnen till David i Mosserud i Nedre Ulleruds socken. Gården i Mosstorp i Alsters socken arrenderades ut. Fem år senare sålde de gården i Mosserud och flyttade tillbaka till Mosstorp i Alsters socken.

År 1950 ställde hon upp i Kommunalfullmäktigevalet för "Landsbygdspartiet Bondeförbundet". Hon stod på plats nummer fem på listan. Om hon kom in i Fullmäktige är inte känt.

Efter nära 15 års äktenskap blev hon den 18 januari 1953 åter änka då maken David avled. [Davids dödsanons]  

År 1969 försåldes även Mosstorp och hon flyttade in i de nybyggda pensionärsbostäderna vid Vallargärdet i samma socken. Där bodde hon på adressen Opalvägen 23. [Karta]   Här bodde hon till sin död den 7 juni 1971, då hon avled på Karlstad Lasarett i en ålder av 72 år.

Gravstenen vid Alsters kyrka.


Barn:
 • Brita, * 23 december 1925, Alster. † 12 december 2016, Karlstad.
 • Sven, * 18 mars 1927, Alster. † 1 juli 2005, Karlstad.
 • Tage, * 29 november 1929, Alster. † 23 januari 2012, Falun.
 • Marianne, * 29 april 1932, Alster.

  Notering

  1) Listan finns inklistrad i Märta Magnussons klippböcker som omfattar Alsters socken 1930 – 1990 och som förvaras på Hembygdsgården Tällerud i Alsters socken.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2012-10-05