Johan Emil Östberg

Johan Emil Östberg.
Fotot taget i Skövde på
A Rydins Fotografiska Institut.
Han föddes, den 8 april 1867, på Kämpegården under Särstad i Rinna socken, Östergötlands län. Hans föräldrar var lantbrukaren Johan Andersson och hans hustru Johanna Sofia Jonsdotter.

Han bodde med sina föräldrar på Kämpegården fram till år 1871. Den 15 maj detta år lämnade familjen Rinna socken och flyttade till Åsbo socken och gården Staffansbo, där fadern blev brukare. Familjen var då fyra personer stor, Johan Emil, hans far och mor samt brodern Carl Anton. Med familjen följde också pigan Lovisa Andersdotter Kast. Enligt kyrkböckerna i Åsbo socken hade de flyttat in redan den 27 mars 1871.

Fadern brukade Staffansbo i Åsbo socken till år 1881, då de flyttade vidare till Västra Skrukeby socken, Östergötlands län. Fadern blev där arrendator på Skrukeby Militärboställe och de flyttade in den 8 april 1881. Familjen hade detta år vuxit till nio personer; Johan Emil, hans föräldrar och sex syskon.

År 1888 finns en notering i kyrkböckerna att han blivit friskriven från värnplikten men senare finns notering att han genomfört värnplikten år 1888 som värnpliktig "No. 45 58/1888"

År 1889 lämnade han hemmet i Västra Skrukeby och flyttade till Norra Kyrketorps socken, Skaraborgs län. Han inflyttade till gården Claestorp den 11 november 1889. På Claestorp gick han med 17 andra ynglingar som rättarlärling och utbildade han sig till Rättare.

Han stannade på Claestorp till den 20 oktober 1891, därefter fick han tjänst som Rättare på gården Halldarp Södra i Länghem socken, Älvsborgs län.
Klicka för att förstora!

Familjen omkring
år 1900.
Klicka för att förstora!

Den 9 december följande år, 1892, gifte han sig med Ellen Nyman från gården Fägerhult i samma socken.

Den 4 november 1893 flyttade familjen till Borås.

År 1895 hade Johan Emil tjänst som rättare på gården Lilla Mossagården i Skövde Landsförsamling i Skaraborgs län och där föddes också deras andra barn, dottern Anna Elisabeth. Senare flyttade de till gården Blombergs gård i Husaby socken i Västergötlands län och därefter vidare till Tveta socken utanför Södertälje i Stockholms län.

Den 3 november 1911 flyttade de in till fastigheten Almnäs under Mältveta rote i Tveta socken, Stockholms län. [Karta]  

På Almnäs hade Johan Emil fått anställning som inspektor. Han arbetade som inspektor på Almnäs i fem år och de flyttade den 5 oktober 1916 vidare till Södertälje stadsförsamling. Under tiden på Almnäs var han även engagerad i det kommunala arbetet och var år 1916 kommunalordförande i Tveta. Med sig från tiden på Almnäs fick han ett betyg som ännu finns bevarat. Se betyget Sida 1 och Sida 2. 1)

I Södertälje bosatte sig familjen i fastigheten Källan 34, benämnd Tunaborg. Senare byttes namnet på fastigheten till Liljan 9 och fick adressen Järnbergsgatan 4. [Karta]  

Under sin tid i Södertälje blev han föreståndare för Stockholms läns arbetsförmedling och var även Kungl. Socialstyrelsens ombud för Södertälje med omnejd. Dessa befattningar hade han fått redan före år 1934.

På adressen Järnbergsgatan 4 bodde de under hela den tid de var bosatta i Södertälje.

I januari månad 1950 blev han änkeman då hustrun Ellen avled. Efter hustruns död lämnade han Södertälje och flyttade till sin dotter Elsa i Mjölby, Östergötlands län.

Johan Emil avled i Mjölby den 4 november 1951. Han begravdes på Gamla kyrkogården i Södertälje den 11 november 1951.

& Familjebibeln

Gravstenen på Södertälje kyrkogård.

1) Originalet innehas av UIla Mellqvist i Södertälje.


Till Ewert Nymans sammanställning över Nymans släkten.
Ättlingar till Johan Emil Östberg och Ellen Nyman.

Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-02-19