Elsa Östberg


Elsa föddes den 10 juli 1893 på gården Halldarp Södra i Länghems socken, Älvsborgs län. Hon döptes till Elsa Maria. Hennes föräldrar var Rättaren Johan Emil Östberg och hans hustru Ellen Nyman.

Senare samma år, den 4 november 1893, flyttade familjen till Borås.

Därefter bodde familjen på Blombergs gård i Husaby socken i Västergötlands län. Elsa konfirmerades i Husaby kyrka den 2 juni 1907. Några år senare flyttade de vidare till Tveta socken utanför Södertälje i Stockholms län.

Den 3 november 1911 flyttade de in till fastigheten Almnäs under Mältveta rote i Tveta socken, Stockholms län. [Karta]  

Där bodde de i fem år och flyttade den 5 oktober 1916 vidare till Södertälje stadsförsamling och fastigheten Källan 34, benämnd Tunaborg. Senare byttes namnet på fastigheten till Liljan 9 och fick adressen Järnbergsgatan 4. [Karta]  

I Södertälje träffade hon Eric Westdahl. Med honom fick hon dottern Brita den 26 april 1917. Efter dotterns födelse gick de skilda vägar. Faderskapet blev aldrig registrerat i Kyrkböckerna.

Klicka för att förstora!

Klicka för att förstora!

Stora bröllopsbilden

Den 1 juni, annandag pingst, år 1925 gifte hon sig med Köpmannen Herman Litsén från Mjölby, Östergötlands län. Elsa var då fortfarande bosatt hos sina föräldrar i fastigheten Tunaborg i Södertälje. Herman bodde vid denna tid i den fastighet som han även ägde på Föreningsgatan 1 i Mjölby.

Efter vigseln flyttade Elsa ner till Herman i Mjölby. Hon inflyttade enligt kyrkböckerna den 5 juni 1925, alltså 4 dagar efter sitt bröllop. När hon ingick sitt äktenskap så var hon 32 år gammal, Herman var 50 år gammal. Elsa och Herman fick inga gemensamma barn.

Herman Litsén var född den 26 augusti 1875 i Västra Skrukeby socken, Östergötlands län och hade via gården Hogstad i Väderstads socken, flyttat in till Föreningsgatan 1 i Mjölby den 28 oktober 1921.

Herman står något senare som "lantbrukare", vilket innebar att han inte ägde någon jordbruksfastighet men säkert arbetade vid något jordbruket i trakten.

Elsa och Herman flyttade senare till fastigheten St. Persgatan 1 i Mjölby. Exakt när detta skedde finns inte angivet i kyrkböckerna. De flyttade också vidare till adressen Finnstugatan 12 i Mjölby och där bodde de när Herman gick ur tiden, den 18 november 1948, 73 år gammal. Vid sin död titulerades han som "före detta lantbrukaren".

Efter makens död flyttade Elsa till en lägenhet på Föreningsgatan 3 i Mjölby. Där bodde hon till sin död den 30 december 1964, 71 år gammal.

Gravstenen vid Mjölby kyrka.


Barn:
  • Brita, * 26 april 1917, Södertälje.


    Till Ewert Nymans sammanställning över Nymans släkten.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2004-01-04