Antavla - Håkan Bergström

Håkans Anfäder

Denna antavla börjar med min Morfars Morfars Farmors Farmors Mor.

Hustru
Lisken Pährsdotter Frykman
* 1682 trol. Visnum
† 1764 Alster
Kopparslagaren
Per Jonsson Frykman
* 1660 Fryksände
† 17?? trol. Visnum
Bonden och Herredagsmannen
Jon Nilsson
* 1625 Fryksände
† 1691 trol. Fryksände
Bonden
Nils Bondesson
* 15?? Fryksände
† 16?? trol. Fryksände
Till Nils Bondessons Anfäder
Hustru
Ingegerd Stensdotter
* ca 1590 ?
† 16?? trol. Fryksände
Till Ingegerd Stensdotters Anfäder
Hustru
Gertrud Persdotter
* 16?? Sunne
† 16?? trol. Fryksände
-

-

-

-

Led 11
Led 12
Led 13
Led 14
Hustru
Kjerstin Olofsdotter Wallengren
* 16?? Ölme
† 17?? trol. Visnum
Bonden och Häradsdomaren
Olof Jonsson
* 16?? ?
† 1685 Ölme
-

-

-

-

Hustru
Agneta Larsdotter Beronia
* 16?? Visnum
† efter 1685 trol. Ölme
Kyrkoherden
Laurentius Beronis
* 15?? trol. Rudskoga
† 1635 Visnum
Till Laurentius Beronis Anfäder
Hustru
Kjerstin Jönsdotter
* 15?? ?
† 1654 trol. Visnum
Till Kjerstin Jonsdotters Anfäder


Föregående antavla.

Index över orter och socknar. To Cities and parishes
Index över yrken. To Occupations


Åter till Vår Släkthistoria. To Our Family History


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-09-10