In English - På Engelska
Maria Nyström

Maria föddes den 14 oktober 1805 vid Gunneruds Bruk i Alsters socken, Värmlands län. Hennes föräldrar var Spiksmedsmästaren Jonas Bengtsson Nyström och hans hustru Britta Svensdotter. Hon döptes till Maria Lisa men kallades för Maria.

När Maria var 4 år gammal, år 1809, avled hennes mor. Följande år, i december månad år 1810, gifte fadern om sig med pigan Annika Eriksdotter från gården Mosserud i Nedre Ulleruds socken, Värmlands län.

Under år 1811 lämnade de Gunneruds Bruk och flyttade till hennes styvmoder i Mosserud i Nedre Ulleruds socken.

Maria lämnade hemmet i Mosserud under år 1821, då hon flyttade tillbaka till Alsters socken. Hon fick då plats som piga hos Bonden Nils Svensson i Ulvsbyn. Där stannade hon i två år, till år 1823, då hon återvände till Mosserud i Nedre Ulleruds socken den 13 oktober.

Hon stannade hemma i Mosserud till år 1826, då hon den 26 december ingick äktenskap med drängen Gustaf Olsson från Karsbohl i samma socken. Lysningen hade skett den 5 november 1826. Efter vigseln bosatte de sig på gården Nordsjö i samma socken. Maria var detta år 22 år gammal och hennes make Gustaf 28 år gammal.

I Nordsjö fick hennes make Gustaf anställning vid lantbruket och han titulerades "GM" (Gifta mannen).

År 1836 flyttade familjen till gården Nolby i samma socken där hennes make också fick plats som arbetare. Där stannade familjen i några år, troligtvis till år 1840, då familjen flyttade vidare till gården Sjöbråten, även den i Nedre Ulleruds socken.

Även där fick maken tjänst vid lantbruket. I kyrkböckerna år 1846 är det noterat att han var "Statkarl". På gården Sjöbråten bodde de fram till år 1851. Gustaf var detta år 53 år gammal och hade troligen levt ett slitsamt liv varför han inte kunde fortsätta att arbeta som statare.

Familjen flyttade detta år, 1851, till Marias fädernegård Mosserud, där fick de bo som inhyses. Familjen bestod då av Maria, Gustaf och barnen Johannes och Emil, 16 och 5 år gamla, samt fostersonen August Larsson, 3 år.

Följande år, i maj månad 1852, blev hon änka då maken Gustaf avled. Efter makens död bodde Maria kvar i Mosserud med sina söner Johannes, Emil och fostersonen August.

Sonen Johannes flyttade år 1855 till Alsters socken och gifte sig. Han kom året efter tillbaka till Mosserud med sin hustru, Maria Cajsa Andersdotter, och deras barn. De lämnade modern år 1862 och flyttade till Grava socken. Sonen Emil och fostersonen August flyttade båda till andra gårdar i socknen under år 1863.

Under perioden 1866 - 1870 är det noterat att hon tidigare var "torpar änka" och att hon då flyttat till en backstuga på Mosseruds ägor.

Maria bodde på Mosseruds ägor, Nedre Ulleruds socken, till sin död den 12 april 1880, 76 år, en månad och 10 dagar gammal. Under de sista 10 åren bodde hon ensam i sin backstuga.


Barn:
 • Britta Cajsa, * 2 september 1827, Nedre Ullerud.
 • Anna, * 4 juni 1829, Nedre Ullerud.
 • Lisa, * 6 juli 1830, Nedre Ullerud. 1)
 • Carolina, * 19 maj 1833, Nedre Ullerud.
 • Johannes, * 5 september 1835, Nedre Ullerud.
 • Johanna, * 19 mars 1839, Nedre Ullerud. † Före 1846, Nedre Ullerud.
 • Emil, * 20 februari 1846, Nedre Ullerud.
 • August Larsson, * 7 augusti 1848, Nedre Ullerud. 2)

  1) Gift med torparen Lars Larsson. Med honom fick hon 11 barn, varav nio emigrerade till Amerika. Makens avled 1882. När barnen Emma och Oskar emigrerade till Amerika år 1893 följde hon med. Lisa avled 1904 i St Paul, Minnesota, USA. Läs mer på Lars & LIsa Larsson - A Record of Three Generations, 1827 - 1990.
  2) Fosterson


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-03-26