In English - På Engelska
Anders Andersson Buss

Anders föddes år 1711, troligen den 16 juli, i Dannemora socken, Uppsala län. Han var första barnet till Anders Nilsson Buss och hans hustru Karin Andersdotter. Faddrar vid Anders dop var Erich Nilsson i Bossarby (hans farbror) , Hans Andersson i Pesarby, Olof Anderssons hustru Karin och pigan Karin Nilsdotter (hans faster) i Bossarby.

År 1738 ingick han äktenskap med Christina Jansdotter. Lysningen skedde den 10 september. Något exkat vigseldatum är inte antecknat. Anders var vid giftermålet anställd som gruvdräng vid Dannemora gruvor och bodde på Åknarby ägor i Dannemora socken.

Han flyttade till grannsocknen Lena år 1758, men återvände samma år till familjen som fortfarande bodde kvar på Åknarby i Dannemora.

Den 27 augusti 1786 avled Anders i en ålder av 75 år och 2 månader. I död och begravningsboken står antecknat att han haft 7 barn, 2 söner och 5 döttrar. Av dessa är 2 döda. Vidare att han dött av ålderdom. Han begravdes den 3 augusti.


Kommentar:

  • Bruno Liljefors anfäder fortsätter på sonen Johans gren, markerad med grönt på hans hustrus personhistorik.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-08-08