In English - På Engelska
Anders Moberg

Han föddes den 9 maj 1780 på Andersby ägor, i Dannemora socken, Uppsala län. Han var andra barnet till gruvarbetaren Erik Moberg och hans hustru Maria Olofsdotter.

Han bodde på fädernegården till år 1795, då han i tre år framöver, varit utflyttad från hemmet. Var han under denna tid haft tjänst är inte känt. Från år 1798 finns han åter i hemmet på Andersby ägor. Anders blev nu, liksom sin far, gruvdräng. Han arbetade med säkerhet som övriga i trakten vid Dannemora gruvor.

Den 18 december 1808 gifte han sig med änkan Catharina Ersdotter från Gisselby i samma socken. Lysningen hade skett den 6 november. I samband med sitt giftermål så flyttade han till sin hustru i Gisselby. I Gisselby kom han nu att bo i ett tjugotal år framöver.

Efter hustruns död, år 1827, bodde Anders kvar i Gisselby i fem år. Samtliga barn hade då lämnat hemmet. År 1831 flyttade Anders åter till sin fädernegård på Andersby, där nu Anders broder Per Moberg övertagit deras fädernehem. Per Moberg var även han gruvdräng.

Hos brodern bodde nu Anders till sin död den 29 juli 1833, då 55 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-04-21