In English - På Engelska
Britta Andersdotter Buss

Hon föddes på Åknarby i Dannemora socken, Uppsala län, den 22 december 1751. Hennes föräldrar var gruvarbetaren Anders Andersson Buss och hans hustru Christina Jansdotter.

Hon bodde i fädernehemmet till år 1772 då hon, som 21-åring, tog tjänst som piga hos Anders Andersson i Budby i samma socken. Hon flyttade dock hem till föräldrarna senare samma år.

År 1783, den 9 november, ingick hon äktenskap i Dannemora kyrka med gruvarbetaren Per Wahlström från Valö socken, Uppsala län. Lysning hade skett den 28 september. Hon och maken kom nu att bo i hennes fädernehem på Åknarby i Dannemora.

Efter makens tidiga död, i juni år 1814, bodde Brita kvar på Åknarby med de bägge sönerna. Sonen Eric flyttade dock till Films socken år 1818, men Anders, som gifte sig med Brita Elisabeth Löf (dotter till Eric Löf och hans andra hustru Brita Andersdotter) år 1819 kom att bo kvar i hemmet i Åknarby.

Brita bodde kvar hos sonen Anders och hans hustru på sin fädernegård Åknarby till sin död den 2 juni 1834. Hon var då 83 år gammal och dog av ålderdomsbräcklighet. Hon begravdes den 6 juni.


Barn:
  • Eric, * 25 oktober 1785, Dannemora.
  • Anders, * 5 oktober 1788, Dannemora. 1)

    1) Anders gifte sig med Brita Elisabeth Löf (dotter till Eric Löf och hans andra hustru Brita Andersdotter). Brita Elisabeth var född den 10 september 1796 i Dannemora. De var bosatta på Åknarby Gruvdrängsrote i Dannemora socken. Anders och Brita Elisabeth fick inga egna barn. Från år 1839 tog de däremot hand om Erik Gustaf, son till Anders bror Erics i hans första äktenskap. Eric Gustaf bodde kvar hos Anders och Brita Elisabeth även efter sitt giftermål omkring 1855 med Anna Maria Persdotter. Anders avled den 16 januari 1859 och hans hustru Brita Elisabeth avled den 25 november 1862.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2008-08-25