In English - På Engelska
Hulda Westlund

Klicka för att förstora
Stora Träskgatan 17
Hulda föddes den 28 augusti 1854 på adressen Stora Träskgatan 17 i kvarteret Såpsjudaren no 1 & 2, Johannes församling i Stockholm. Föräldrar var muraregesällen Nils Westlund och hans hustru Maria Lindholm. Hon var sjätte barnet i en barnaskara av totalt sju barn.

Om Huldas tidiga barndom är inte mycket känt. Under hennes tio första levnadsår flyttade familjen ett flertal gånger, bl a bodde man på adresserna Tullportsgatan 20 och David Bagarens gata 15 i Johannes församling i Stockholm. När hon var tio år gammal, år 1864, avled hennes fader och modern lämnas ensam med barnen.

Den 25 oktober 1871 är Hulda inskriven som inflyttad i Klara församling i Stockholm. Med sig hade hon sin mor, Maria Lindholm. De flyttade in till adressen "11 12 KhG". De kom då närmast från Jakobs församling. Året därpå, 1872, flyttade även hennes bror Henrik Knut in till Hulda och hennes mor.

De bodde i Klara församling till år 1875 då de alla tre flyttade tillbaka till Jakobs församling. Det är noterat att de utflyttade den 19 oktober 1875. Samma datum, den 19 oktober 1875, flyttade de in till Regeringsgatan 94 i Jakobs församling.

Den 21 oktober 1876, 22 år gammal, ingick hon äktenskap med den fem år äldre Skräddaregesällen Matts Wahlström. Vigseln skedde i Jacob/Johannes församling i Stockholm. Familjen bosatte sig på Regeringsgatan 97 i samma församling.

Drygt en månad efter bröllopet föddes deras första barn, sonen Erik Hjalmar Mattias, den 2 december 1876.

Två år senare, år 1878, hade familjen flyttat vidare till Hantverkargatan 33A i Kungsholms församling. Där kom de nu att bo i 10 år framöver. I juli månad detta år, 1878, flyttade även hennes mor, Maria Westlund f. Lindholm in till dem.

Vid ingången av år 1879 bestod hushållet av sex personer, Matts och Hulda, deras två barn Hjalmar och Elisabet samt två inneboende, Huldas moder Maria Westlund och Kyparen Olof Ohlsson.

På Hantvekargatan 33 A föddes deras följande sex barn; Alhilda Maria Elisabet, föddes 12 november 1878 och dog 4 juli 1879, Gustaf Olof, föddes 4 april 1880 och dog 12 februari 1885, Ingeborg Emilia Maria, föddes 20 april 1882, Edith Albertina Viktoria, föddes 25 januari 1884, Hilda Elisabeth Euguenia, föddes 5 november 1885 och dog 21 juni 1900, Matts Hugo Edvard, föddes 13 april 1887 och dog 20 juli 1887.

De hade hennes mor, Maria Westlund, som inneboende fram till år 1887, då hon flyttade till Sabbatsbergs ålderdomshem. Hon hade då bott hos dem i nio år.

På våren 1888 flyttade de vidare till Garvargatan 9 på Kungsholmen. Här föddes deras åttonde och nionde barn, döttrarna Signe Theres Charlotta, född den 15 juni 1888, och Olga Maria, född den 4 april 1890.

Senare samma år som dottern Olga Maria föddes, år 1890, flyttade familjen från Kungsholmen till Kammakargatan 70 i Vasastan.

Under detta år diskuterades det också om man skulle emigrera till Amerika. Detta hade hennes makes bror Anders Wahlström och hans familj gjort redan tjugo år tidigare. I februari året efter, 1891, reste hennes make Matts i förväg för att skaffa arbete och bostad. Hulda stannade kvar i Stockholm för att sälja av hemmet och förbereda för avresan. Någon emigration till Amerika blev det aldrig, utan Matts återvände hem på sommaren samma år fast besluten att familjen skulle stanna i Sverige. En av anledningarna var Huldas dåliga hälsa. (Se vidare Utvandraren).

Eftersom hemmet nu var försålt så fick familjen söka ny bostad och under sommaren flyttade de in på adressen Bryggargatan 27 i Klara församling. Där bodde de fram till strax efter år 1902, då de flyttade vidare till grannfastigheten, Bryggargatan 25.

Under åren på Bryggargatan 27 föddes deras två sista barn, sönerna Konrad Matts Albert, född den 27 oktober 1893 och Yngve Nils Harald, den 14 september 1897.


Förstora bilden
Hulda fyller 50 år den 28 augusti 1904.
Hela familjen Wahlström är samlad
i trädgården på Bryggargatan 25.

Olga Maria, Konrad, Edith, Hjalmar, Yngve, Theres,
Hulda Wahlström, Matts Wahlström, Ingeborg.

Klicka på bilden för att göra den större.


Den 9 oktober 1908 flyttade de vidare till Kungsholmen och adressen Flemminggatan 43. Då bodde alltjämt de två yngsta barnen hemma, sönerna Konrad och Yngve. Den 15 oktober 1910 flyttade de vidare och bodde en kort tid på Adolf Fredriks Kyrkogata för att under första världskriget flytta vidare till Holländargatan 29.


Förstora bilden
Foto taget 1914 på Idunavägen, Lidingö.
Stora delar av familjen Wahlström är samlad i trädgården.
Kan vara taget det 28/8 då Hulda fyllde 60 år.
Klicka här för att se vem som är vem.

Klicka på bilden för att göra den större.

Den 11 juli 1924 flyttade Matts och Hulda, som nu bodde utan hemmavarande barn, till Hjärnegatan 5, 3 tr, på Kungsholmen. Här bodde hon till sin död.

Hulda avled den 3 juli 1927, 73 år gammal. Hon avled i lilla gula villan på Märteberg, Norra Lagnö i Stockholms skärgård. Där hyrde dottern Theres och hennes make sommarställe av sin syster Edith och hennes make Hugo och deras moder var ofta där på besök.

GravstenenNorra kyrkogården i Stockholm.


Barn:
 • Erik Hjalmar Mattias, * 2 december 1876, Kungsholmen, Stockholm.
 • Alhilda Maria Elisabet, * 12 november 1878, Kungsholmen, Stockholm. † 4 juli 1879, Kungsholmen, Stockholm.
 • Gustaf Olof, * 4 april 1880, Kungsholmen, Stockholm. † 12 februari 1885, Kungsholmen, Stockholm.
 • Ingeborg Emilia Maria, * 20 april 1882, Kungsholmen, Stockholm.
 • Edith Albertina Viktoria, * 25 januari 1884, Kungsholmen, Stockholm.
 • Hilda Elisabeth Euguenia, * 5 november 1885, Kungsholmen, Stockholm. † 21 juni 1900, Klara, Stockholm.
 • Matts Hugo Edvard, * 13 april 1887, Kungsholmen, Stockholm. † 20 juli 1887, Kungsholmen, Stockholm.
 • Signe Theres Charlotta, * 15 juni 1888, Kungsholmen, Stockholm.
 • Olga Maria, * 4 april 1890, Kungsholmen, Stockholm.
 • Konrad Matts Albert, * 27 oktober 1893, Klara, Stockholm.
 • Yngve Nils Harald, * 14 september 1897, Klara, Stockholm.

  Sönerna Konrad och Yngve öppnade firman "AB Konrad Wahlström".


  Ransoneringskort från första världskriget.
  Originalen ägs av familjen Sällström.
  Klicka för att förstora.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2014-12-06