In English - På Engelska
Matts Wahlström

Matts föddes den 25 januari 1850 på Söderskogen i Films socken i Uppsala län. Två dagar senare, den 27 januari, döptes han. Följande faddrar antecknades vid dopet, "Grufarb Eric Gisselberg i Dannemora, Hustru Sofia Wikman på Söderskogen, Grufarbetarsonen Fredric Lindqvist och Gr arb dottern Tekla Lindqvist på Söderskogen". Han föddes som femte och sista barnet till gruvarbetaren Eric Wahlström och hans hustru Maria, född Moberg.

Hela sin uppväxt tillbringade han på Söderskogen i Films socken. Vid 19 år ålder, den 9 november 1869, lämnade han hemmet och flyttade till Uppsala. Under tiden i Uppsala fick han anställning som skräddargesäll. Han stannade i Uppsala i två år.

Den 25 november 1871 lämnade han Uppsala och flyttade till Stockholm. Där blev han inskriven som "Wahlström, Matts Skräddaregesäll" i Jakobs församlings inflyttningslängd den 11 december 1871. Han bosatte sig på adressen Norra Smedjegatan 3. Det är även noterat att han var "ledig till äktenskap".

Fem år senare, den 21 oktober 1876 gifte han sig i Stockholm med Hulda Westlund. Vigseln ägde rum i Jacob/Johannes församling. Matts var detta år 26 år gammal och arbetade ännu som skräddargesäll. Familjen bosatte sig på Regeringsgatan 97 i samma församling.

Två år senare, år 1878, hade familjen flyttat vidare till Hantverkargatan 33A i Kungsholms församling. Där kom de nu att bo i 10 år framöver. Matts fick detta år anställning hos skräddarmästaren E Färnlund som hade skrädderi på Drottninggatan 21 C.

Vid ingången av år 1879 bestod hushållet av sex personer, Matts och Hulda, deras två barn Hjalmar och Elisabet samt två inneboende, Huldas moder Maria Westlund och Kyparen Olof Ohlsson.

Under år 1884 bytte Matts arbetsgivare och anställdes nu hos firma Heurlin & Comp på Norra Smedjegatan 21.

Till Garvargaten 9 på Kungsholmen flyttade familjen under våren 1888 och två år senare, år 1890, vidare till Kammakargatan 70 i Adolf Fredriks församling.

Under år 1890 diskuterade Matts och Hulda om de, såsom Matts broder Anders gjort redan år 1870 med sin familj, skulle utvandra till USA. Det blev bestämt att så skulle ske och att Matts skulle resa över i förväg för att söka arbete och bostad. I februari månad 1891 reste Matts iväg till USA. Någon resa för resten av familjen kom dock aldrig att ske utan Matts återvände hem på sommaren samma år fast beslutsam att familjen skulle stanna i Sverige. (Se vidare Utvandraren).

Vid hemkomsten fick Matts åter plats hos sin gamla arbetsgivare firma G U Heurlin & Comp nu på Norra Smedjegatan 22. Under sommaren 1891 flyttade familjen vidare till Bryggargatan 27 och senare vidare till Bryggargatan 25.

Fram till år 1902 är han i Mantalslängderna noterad som "Skräddargesällen Matts Wahlström". Från 1903 är han noterad som "Skräddaren". Han sydde bl a kostymer till sin blivande svärsons Hugo Bergströms far, Evald Bergström.


Förstora bilden

Hulda fyller 50 år den 28 augusti 1904.
Hela familjen Wahlström är samlad i trädgården på Bryggargatan 25.
Olga Maria, Konrad, Edith, Hjalmar, Yngve, Theres,
Hulda Wahlström, Matts Wahlström, Ingeborg.

Klicka här för att se originalbilden.
Bilden är färglagd med MyHeritage automatiska färgläggningsverktyg.


Den 9 oktober 1908 flyttade de vidare till Kungsholmen och adressen Flemminggatan 43. Då bodde alltjämt de två yngsta barnen hemma, sönerna Konrad och Yngve. Den 15 oktober 1910 flyttade de vidare och bodde en kort tid på Adolf Fredriks Kyrkogata för att under första världskriget flytta vidare till Holländargatan 29.


Förstora bilden

Foto taget 1914 på Idunavägen 13, Lidingö.
Stora delar av familjen Wahlström är samlad i trädgården.
Kan vara taget den 28 augusti, då Hulda fyllde 60 år.
Klicka här för att se vem som är vem.

Klicka här för att se originalbilden.
Bilden är färglagd med MyHeritage automatiska färgläggningsverktyg.

Den 11 juli 1924 flyttade Matts och Hulda, som nu bodde utan hemmavarande barn, till Hjärnegatan 5, 3 tr, på Kungsholmen. Här bodde de till år 1927 då hans hustru Hulda avled. Matts flyttade då till sin dotter Ingeborg och hennes make Carl-Magnus Johnsson på adressen Kvarteret Tallen 12, sedermera Idunavägen 17, på Lidingö. Här bodde Matts till sin död.

Matts avled, i en ålder av 83 år, den 9 maj 1933. Han hade då varit änkling i sex år.

Gravstenen på Norra kyrkogården i Stockholm.


Ransoneringskort från första världskriget.
Originalen ägs av familjen Sällström.
Klicka för att förstora.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-02-24