Speciellt intressanta anfäder

Guns anfäder


Följande förteckning tar upp några av Guns anfäder som
kan tyckas lite mer intressanta än andra.


PÅ MORS SIDA
Oskar Persson, åkte motorcykel och sålde livförsäkringar, Mariefred, 1920-talet.

Johan Emil Östberg, arbetsförmedlingsföreståndare i Södertälje, 1900-talet.

Adolf Westdahl, folkskolelärare och klockare i Tveta socken, slutet av 1800-talet.

Per Persson, vandrade genom Sverige på jakt efter arbete, mitten av 1800-talet.

Anders Thomasson, noterad som "Gudsman" i Lurs socken, början av 1800-talet.

Per Pålsson Oinoinen, invandrade till Värmlands finnmark, 1600-talet.

Per (Peder) Bürk, äldsta kända anfader, Belgien, ca 1500.


PÅ FARS SIDA

Carl Fabian Wångberg, muraren som blev torpare på Ingarö, mitten av 1800-talet.

Johan Larsson, gästgivaren som blev backstugesittare, Kvistbro socken, 1800-talet.

Jacob Holmstedt, militären som adlades till Pantzerheilm, 1700-talet.

Hindrich Oluffson, drev Dalarö krog i Stockholms skärgård, slutet av 1600-talet.

Johan Klein, kung Karl X Gustafs personlige hovskräddare, 1600-talet.

Jost Klein, äldsta kända anfader, Simmersbach i Hessen, Tyskland, 1500-talet.


Åter till Vår Släkthistoria.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2020-05-05