In English - På Engelska
Per Ersson

Han föddes omkring år 1666 i Valö socken, Uppsala län. Han var bonde på gården Bärkinge. Han ingick senare äktenskap med Anna ....... någon gång före år 1700. På Bärkinge kom han att bo till sin död i december månad år 1738.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 1999-05-15