Petter Nilsson

Petter föddes den 28 juli 1790 på gården Egelsta i Edsbergs socken, Örebro län. Hans föräldrar var Bonden Nils Nilsson och hans hustru Brita Hansdotter. Petter växte upp på gården i Egelsta, där han bodde till efter år 1804.

År 1819 arbetade han som dräng hos bonden Sven Svensson i Via by i samma socken. Samma år, år 1819, flyttade han till gården Vägen i samma socken. Där gifte han sig med änkan Catharina Larsdotter.

Gården i Vägen, som omfattade ½ mantal Krono Skatte, ägdes enligt uppgift i kyrkboken år 1841, av Johan Pehrsson i Norra Folkavi i Kräcklinge socken, Örebro län.

År 1845 blev han änkling då hustrun avled i oktober månad.

Petter bodde på gården i Vägen i resten av sitt liv. Han avled den 5 februari 1847, 57 år gammal.


Åter till antavlan.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2003-01-08