Anna Pährsdotter

Anna föddes den 6 oktober 1790 i ett av hushållen i Vekhyttans Norrgård i Kvistbro socken, Örebro län. Hennes föräldrar var Bergsmannen Pär Pärsson (yngre) och hans hustru Anna Nilsdotter.

År 1805, 15 år gammal, lämnade hon hemmet i Vekhyttan och flyttade till Knista socken, Örebro län. Följande år, 1806, hade hon flyttat hem till Vekhyttan igen.

Den 30 september 1810 gifte hon sig med Bergsmanssonen Johan Larsson från Ingvaldstorp i samma socken. Noterat i kyrkboken är att "Förmyndaren Lars Larsson i Norrhult samtyckte å pigans vägnar närvarande".

Det lystes till äktenskap en gång, den 2 september. Efter vigseln flyttade Anna hem till Johans hem i Ingvaldstorp där även makens föräldrar bodde, Bergsmannen Lars Jonsson och hans hustru Anna Persdotter.

Anna och Johan hade år 1816 tagit över ägandet av Johans fädernehem i Ingvaldstorp. Från år 1821 stod maken som ägare till 1/6 mantal i Storbjörboda ägor i samma socken. Makens bror Lars ägde även han 1/6 mantal i samma gård.

Från år 1826 bodde familjen Stora Storbjörboda där maken Johan drev Gästgiveriet. Maken ägde dock ännu fädernegården i Ingvaldstorp, som även den omfattade 1/6 mantal. År 1841 lämnade maken Gästgiverirörelsen och de flyttade tillbaka till Invaldstorp där maken sedan återfanns som "Förra Gästgifvaren, Brukaren Johan Larsson".

Enligt oklara noteringar i kyrkböckerna framstår det som om Johan från år 1846 inte längre ägde gården i Ingvaldstorp, men bodde kvar och brukade den.

Sex år senare, år 1851, bodde familjen ännu i Ingvaldstorp, men då som "Backstugesittare".

Anna bodde i backstugan på Ingvaldstorps ägor tills hon avled den 2 november 1857, 67 år gammal.

 • Se också Jan Hellings bildspel "Närketrilogin" om Anna och hennes familj.


  Barn:
 • Anna Cajsa, * 7 oktober 1811, Kvistbro. † 5 juli 1812, Kvistbro.
 • Lars, * 24 juni 1813, Kvistbro. 1)
 • Anna Cajsa, * 13 september 1815, Kvistbro.
 • Johan, * 28 december 1817, Kvistbro. 1)
 • Stina Beata, * 14 juli 1820, Kvistbro. 1)
 • Erik Gustaf, * 24 januari 1823, Kvistbro. 1)
 • Peter, * 25 september 1825, Kvistbro. 1)
 • Frans Adolf, * 10 mars 1828, Kvistbro. 1)
 • Olof, * 2 april 1830, Kvistbro.
 • Carl Fredrik, * 22 december 1833, Kvistbro. 1)

  1) Flera av barnen tog sig namnet Wallqvist.


  Åter till antavlan.


  Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-12-29