Johan Larsson

Johan föddes den 23 januari 1789 i Ingvaldstorp i Kvistbro socken, Örebro län. Hans föräldrar var Bergsmannen Lars Jonsson och hans hustru Anna Persdotter.

Johan växte upp i Ingvaldstorp och gifte sig senare, den 30 september 1810, med Bergsmansdottern Anna Pährsdotter från Norra Gården i Vekhyttan i samma socken. Det lystes till äktenskap en gång, den 2 september. Efter vigseln flyttade Anna hem till Johan i Ingvaldstorp där även hans föräldrar bodde.

Från år 1816 stod Johan, som i kyrkböckerna även kallas Jon, som ägare till fädernehemmet. Han arbetade vid denna tid, som även hans far gjort, som Bergsman. Noterat är också att han från år 1821 stod som ägare till 1/6 mantal i Storbjörboda ägor i samma socken. Hans bror Lars ägde även han 1/6 mantal i samma gård.

Från år 1826 var familjen bosatt i Stora Storbjörboda där Johan drev Gästgiveriet. Johan ägde dock ännu fädernegården i Ingvaldstorp, som även den omfattade 1/6 mantal. År 1841 lämnade han Gästgiverirörelsen och flyttade tillbaka till Invaldstorp där han sedan återfanns som "Förra Gästgifvaren, Brukaren Johan Larsson".

Enligt oklara noteringar i kyrkböckerna framstår det som om Johan från år 1846 inte längre ägde gården i Ingvaldstorp, men bodde kvar och brukade den.

Sex år senare, år 1851, bodde familjen ännu i Ingvaldstorp men då som "Backstugesittare". År 1856 var han inskriven i böckerna som "Undantags Brukare". Följande år, i november månad 1857, avled hans hustru och han blev änkling.

Johan avled i backstugan i Ingvaldstorp i Kvistbro socken, den 5 maj 1859, i en ålder av 70 år.

  • Se också Jan Hellings bildspel "Närketrilogin" om Johan och hans familj.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-12-29