Olof Jansson

Olof föddes den 2 april 1830 på Gästgiveriet på Storbjörboda ägor i Kvistbro socken, Örebro län. Hans föräldrar var Gästgivaren Johan Larsson och hans hustru Anna Pährsdotter.

Han växte upp vid Gästgiveriet i Storbjörboda. År 1841 lämnade familjen Gästgiveriet, Olof var då 11 år gammal, och flyttade till en av gårdarna i Ingvaldstorp i samma socken, där fadern blev brukare.

Fem år senare, år 1846, lämnade Olof hemmet och flyttade till Edsbergs socken, Örebro län.

Den 13 juni 1852 gifte han sig med Maja Lotta Pehrsdotter. Samma år flyttade de in till gården Skeppsta i Hackvads socken, Örebro län. Han kom då närmast från gården Frösvi i Edsbergs socken, Örebro län. Gården i Skeppsta var 1 mantal stort och var ett Krono-hemman.

Under åren 1856 - 1860 är det noterat i kyrkböckerna att han innehade "Nerikes Regementes Löningsfond". Detta kan tyda på att han någon gång varit i militär anställning. Denna notering finns med fram till år 1865.

Någon gång mellan åren 1861 - 1865 köpte han loss gården han brukade och noterades då som Torpare. Under de följande åter är det också noterat att torpet kallades för "Bostället". Kanske kan namnet tyda på att det var det gamla soldatbostället.

Han brukade torpet fram till den 23 april 1888. Denna dag utvandrade han till "Norra Amerika" med sin fru och yngsta sonen Hjalmar, 11 år. Med sig hade de också dottern Anna Lottas yngsta barn, Ellen Josefina, 1 ½ år gammal. Det året han utvandrade var han 58 år gammal.

Den första tiden i USA bodde de i källaren i skolhuset i den lilla staden Stockholm vid Missisippiflodens strand i Wisconsin. Därefter byggde de sitt eget hus vid Bogus Creek söder om Lund på Nericke Hill, ett par kilometer norr om Stockholm. Runt omkring dem bodde hans hustru Maja Lottas bror med familj och flera andra närkingar.

Enligt uppgift från släktingen Jan Helling som varit på besök i USA, står huset numera obebott och är närmast en ruin i dalen.

Hans hustru Maja Lotta fick bara leva ett tiotal år i det nya landet och dog 1899. Olof avled år 1910. Både hon och maken Olof ligger begravda på kyrkogården vid Lund Mission Church i Wisconsin.

  • Se också Jan Hellings bildspel "Närketrilogin" om Olof och hans familj.


    Not. Informationen om tiden i USA har vi fått från Jan Helling, Olof är Jan´s farfars far.


    Åter till antavlan.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2011-12-29