Nymans släktenGården Fägerhult i Länghems socken i Västergötland.
Fädernegården för släkten sedan år 1847.
Taget ca år 1936.


[ Häftet om Nymans släkten ] [ Ewert Nyman ] [ Gården Fägerhult ]"UPPGIFTER över NYMANS SLÄKT 1727 - 1936"


År 1936 trycktes på Nya Tryckeriet i Ulricehamn ett åtta-sidigt litet häfte med titeln
"UPPGIFTER över NYMANS SLÄKT 1727 - 1936".

Sammanställningen upptar ättlingar till Rusthållaren Isak Abrahamsson
född 1785 i Lekeryds socken i Småland och var framtagen av
Ewert Nyman, markerad med grönt nedan.

Att Ewert Nyman satt ihop denna sammanställning finns dock
inte angivet i trycksaken, utan den informationen har
kommit från Ewerts brorsson, Åke Nyman.

Nedan finns en avskrift av originaltexten att läsa.
Guns mormors mor Elsa är markerad med blått
och hennes föräldrar med rött.


Häftets första sida i original.
UPPGIFTER

ÖVER

NYMANS SLÄKT

1727-1936Släkten är känd sedan slutet av 1700-talet från Lekeryd socken i Småland, då Rusthållaren Isak Abrahamsson, som här får kallas som stamfader för släkten. Han var gift med Catharina Andersdotter från Öggestorp, de hade 4 barn, nämligen Stina, Johan, Abraham och Britta-Maja.

Isak Abrahamsson var först boende i Forserum i Småland, men flyttade åter till Lekeryd omkring år 1824 och bosatte sig i Byhults Södergård, sedermera Lekeryds Norrgård. I början av 1800-talet var det för mindre lantbrukare magert, och särskilt här i Småland. Det var under denna tidsperiod som många smålänningar utvandrade till Västergötland och bosatte sig i s. k. "knallebygden", trakten omkring Borås, vilket också här blev fallet.

Är 1842 den 11 mars flyttade familjen till Djäknegården Gränd, Ljushults socken, Älvsborgs län, vilken gård de innehade i 5 år. Denna plats blev ej deras varaktiga stad. 1847 flyttade åter familjen och inköpte en gård i Fägerhult, Länghems socken, som sedan blev fädernegården.

Fägerhult har varit ägandes i tre generationer, nämligen Isak Abrahamsson, Abraham Nyman och Gottfrid Nyman, den sistnämnde är fortfarande ägare av gården.

Stina, som alltså var äldsta dottern, gifte sig med lantbrukaren Nils Johan Andersson, som likaledes var ägare av en gård i Fägerhult, vilken de bebodde och även slutade sina dagar. De hade tre barn, Josefina, Alfred och Ida.

Johan, äldste sonen, som förmodligen brukade en gård i Fägerhult, gift med Sara-Lisa från Solberga, hade 4 barn, August. Carl-Johan, Gustaf och Alfred. Familjen utflyttade till Dannicke socken, där de var bosatta i 6 år. Johan var också till yrket snickare, åt vilket han sedermera helt ägnade sig. 1863 utflyttade familjen till Jönköping, där de bosatte sig, och där även Johan och hans hustru dogo.

Abraham, yngste sonen, var i många år anställd som handelsbiträde i Gävle, kom åter till Fägerhult år 1851 och övertog sin faders gård efter hans död. Abraham gifte sig påföljande år med Christina Magnidotter från Valhulta i Tranemo socken. Abraham var en förtroendeman inom kommunen, var bl. a. nämndeman i många år. De hade 7 barn, Vilhelmina, Wilhelm, Algot, Alma, Ellen, Gottfrid och Agnes.

Britta-Maja, som var yngsta dottern, gift med Salemon Svenningsson från Tranemo, var bosatt i Länghem tills 1852, utflyttade sedan till Kolarp i Ullasjö socken, sedermera till Jönköping, där de innehade snickerifabrik. De hade 5 barn, Alfred, Ida, Wilhelm, Axel, Otto, de två sistnämnda togo sig namnet Wallenberg, Alfred och Wilhelm kallades Svensson.

Isak Abrahamssons barn kallas Isaksson och Isaksdotter efter fadern, men sönerna tog sig namnet Nyman omkring 1850. Släktuppgiften börjar med Isak Abrahamsson, vars 4 barn bildar var och sin gren, nämligen, Stina, Johan, Abraham och Britta-Majas.

Abraham Nymans gren är för skrivaren mera känd och därför följd till slut.SLÄKTREGISTER.STAMFÖRÄLDRAR

Hem.-äg. Isak Abrahamsson * 27 juli 1785 i Lekeryd 11 mars 1851 i Länghem, g. m. Catharina Andersdotter * 9 dec. 1798 i Öggestorp 21 april 1890 i Länghem.


STINAS GREN

Stina Isaksdotter * 29 mars 1820 i Forserum 4 april 1884 Länghem, g. m. hem.-äg. Nils Johan Andersson * 5 nov. 1822 21 dec. 1879 i Länghem.

Barn:

Josefina Augusta * 28 okt. 1853 i Länghem 14 aug. 1920 i Hillared, g. m. hem.-äg. Emil August Tholander * 5 juni 1849 i Länghem.

Deras barn: Hilrna, Ida, Ediht, Gerda, Eric och Elin.

Dir. Johan Alfred Hedenström, * 24 sept. 1855 i Länghem 25 aug. 1931 i Stockholm, g. m. Emma Augusta, f. Örnberg, * 18 juli 1855 30 jan. 1926 i Stockholm.

Deras barn: Daniel , Alfred, Elsa, Oskar, Axel, Einar, Olle och Wilhelm.

Ida Christina * 7 juni 1863 i Länghem, g. m. husäg. Claes Nilsson 7 juli 1858.

Deras barn: Hildur, Emmy, Ivar, Elsa, Hulda och Nils-Eric.


JOHANS GREN

Snick. Anders Johan Nyman * 21 mars 1823 i Forserum 13 mars 1886 i Jönköping, g. m. Sara Lisa Svensdotter * 24 juni 1827 i Solberga 28 okt. 1876 i Jönköping.

Barn:

Sadelmak. Sven August Nyman * 31 aug. 1856 i Länghem 11 okt. 1914 i Bromma, g. m. Emma Lovisa, f. Jansson, * 20 okt. 1863 i Helgona.

Deras barn: Sven * 20 dec, 1890 30 mars 1899 i Bromma. Nils * 7 sept. 1892 6 dec. 1899 i Bromma

Fabr. Carl-Johan Nyman * 28 jan. 1858 i Dannicke 14 Sept. 1911 i Skillingaryd, g. m. Amanda Kristina, f. Larsson, * 19 sept. 1867.

Deras barn: Gertrud Sigrid Elisabet * 14 nov. 1885, Karl Gustav * 26 juli 1887, Johan Nataniel * 27 juli 1889, Bror Eric Wilhelm * 5 jan. 1891 , Emma Kristina * 3 jan. 1893, Ellen Maria * 13 febr. 1895, Otto Mauritz * 6 mars 1897, Nils Martin * 6 nov. 1900, Svea Evelina * 20 maj 1902, Sven Gunnar 2 juni 1904, Thore Ivan * 22 sept. 1906, Knut Arvid * 31 maj 1908.

Målarmäst. Gustav Adolf Nyman * 11 febr 1860 i Dannicke 30 nov. 1905 i Sundbyberg, g. m. Anna-Lisa * 30 okt. 1858 i Lingsund 9 febr. 1912 i Sundbyberg.

Deras barn: Gustav Reinhold * 19 juni 1895, Anna-Lisa * 16 sept. 1896, Magnus Gustaf Arvid * 31 aug. 1898.

Målaremäst. Alfred Nyman * 16 okt. 1867 i Länghem okänt, g. m. Josefina Wilhelmina, f. Ericsson, * 17 maj 1864 i Tveta, Kalmar 12 dec. 1916 i Sundbyberg.

Deras barn: Elsa Sofia Alfrida * 13 jan. 1897, Ebba Linnea * 16 aug. 1898, Eric Wilhelm * 19 juni 1902.


ABRAHAMS GREN

Hem.-äg. Abraham Nyman * 9 mars 1826 i Lekeryd 12 febr 1897 i Länghem, g. m. Chiristina, f. Magnidotter, * 26 juni 1829 i Tranemo 30 juni 1904 i Länghem.

Barn:

Wilhelmina Josefina * 26 april 1854 i Länghem 16 maj 1925 i Borås, g. m. husäg. Johan Fredrik Pettersson * 5 mars 1849 i Tvärred 13 aug. 1935 i Borås.

Deras barn: Hilmer, gift och är bosatt i Amerika., Godsäg. Isak * 10 mars 1880, g. m. Klara Julia, f. Hallenborg * 31 dec. 1885. Fabr. Jacob * 14 juli 1882, ogift. Emmy * 8 juli 1886, ogift. Elisabet * 1 juli 1888, ogift. Handl. John * 13 juni 1891, g. m. Wera Daun * 5 sept. 1895. Handl. Holger * 11 juni 1895, ogift. Handl. Arthur * 3 maj 1897, g. m. Gerda, f. Westerberg * 19 febr. 1903.

Hem.äg. Wilhelm Adolf Nyman * 23 juni 1858 23 mars 1936 i Länghem, g. m. Hanna Aqvelina, f. Nilsson, * 13 juni 1868 i Säm.

Deras barn : Josef Gustaf Adolf * 22 dec. 1898, ogfit. Knut Werner * 13 jan. 1901 15 maj 1920. Lantbr. Sven Harry * 26 febr. 1903, g. m. Edit Ingeborg, f. Pettersson, * 9 april 1901. Lärarin. Elsa Linnea * 21 Sept. 1904, ogift. Maria Charlotta * 7 maj 1906, g. m. hem.-äg. Evert Lumberg * 20 juni 1899 i Hillared. Chaufför Eric Wilhelm * 8 juni 1908, ogft. Skräddl. Olof Abraham * 23 mars 1910, ogift. Kontorist Helge Otto * 21 aug. l912.

Hem.-äg. Emil Algot Nyman * 11 maj 1862 i Länghem, g. m. Ebba Charlotta, f. Lundin, * 15 okt. 1866 i Länghem.

Deras barn: Ellen Astrid * 19 sept. 1893, g. m. folkskoll. Karl Ivar Molin * 28 jan. 1892 i Borås. Elma Signe * 29 nov. 1897, g. m. fabr. Karl Jonas Björkman * 30 juli 1900. Märta Ebba * 7 juni 1902, g. m. hem.-äg. Josef Charles Andersson * 10 sept. 1897 i Brämhult.

Alma Pahlina Nyman * 30 aug. 1864 i Länghem, g. m. hem.-äg. Johan Emanuel Johansson * 15 maj 1841 25 sept. 1930 i Hillared.

Deras barn: Elof Abraham * 19 sept. 1903, ogift.

Ellen Olivia Nyman * 11 okt. 1867 i Länghem, g. m. inspekt. Johan Emil Östberg * 8 april 1867.

Deras barn: Elsa * 10 juni 1893, g. m. köpman Herrman Litzen * 26 aug. 1875. Anna Elisabet * 21 dec. 1895, g. m. lantbr. Eric Tudén * 19 juli 1892.

Hem.-äg. Mauritz Gotfrid Nyman * 19 nov. 1870 i Länghem, g. m. Elin Justina, f. Svensson, * 26 okt. 1873 i Kölaby.

Deras barn och barnbarn: Fabr. Gustaf Enar * 26 sept. 1901, g. m. Wanja Alma Maria, f. Ekdahl, * 1 okt. 1908 i S. Åsarp.

Deras barn: Åke * 7 maj 1932.

Fabr. Göte Elof Abraham * 27 mars 1903, g. m. Astrid Maria, f. Johansson, * 8 maj 1908.

Deras barn: Irene Mariean * 19 april 1936.

Fabr. Ewert Gunnar Krister * 17 aug. 1905, g. m. Lisa Magnhild Justina, f. Björkman, * 5 april 1908.

Deras barn: Evy Justina * 2 juli 1933. Barbro Elisabet * 27 okt. 1935.

Elsa Gertrud Karolina * 1 juli 1907.

Agnes Christina Nyman * 15 sept. 1873 16 aug. 1896 i Länghem.


BRITTA-MAJAS GREN

Britta-Maja Isaksdotter * 28 dec. 1828 i Lekeryd 3 juni 1912 i Jönköping, g. m. fabr. Salemon Svenningsson * 22 april 1829 i Tranemo 18 maj 1908 i Jönköping.

Barn:

Svante Alfred Svensson * 19 fabr. 1852 Länghem i Norge, g. m. Matilda, f. Märk, * 3 aug. 1850, lever, är bosatt i Norge.

Deras barn: Frits David, Carl Abraham, Emil, Elsa, Bernhard.

Ida Kristina Svensson * 24 jan. 1858 i Ullasjö, g. m. Gustaf Henning Carlsson, nu boende i Hjo.

Deras barn: Nancy, Sigrid, Olava, Agnes, Gustaf, Isak, Nils.

Fabr. Claes Wilhelm Svensson * 1 sept. 1860 i Ullasjö, g. m. Matilda, f. Pettersson, * 5 jan. 1864 i Skärstad.

Deras barn: Carl Wilhelm.

Axel Albin Wallenberg * 16 maj 1867 i Jönköping, g. m. Ahilde Dich.

Deras barn: Dick, Walter, Eva, Sara, Messan. Familjen bosatt i Norge

Otto Algot Wallenberg * 23 april 1870 i Jönköping, g. m. Signe. f. Persson.

Deras barn: Greta och Svea.

Selma Josefina * 20 juli 1863 i Ullasjö 17 jan. 1867 i Jönköping.

Carl Edvard * 19 mars 1866 i Ullasjö 13 april 1866 i Jönköping.


Nya Tryckeriet, UlricehamnEwert Nyman

Följande information har vi fått från Ewert Nymans brorsson Åke Nyman.

Ewert Nyman, min farbror, var i mycket en föregångsman. Han sammanställde och tryckte den översikten Du har lagt in. På grund av tråkiga familjehändelser (två minderåriga barn dog i slutet på 30-talet) förlorade han intresset att fortsätta släktforskningen. Han var en sång- och spelman och deltog i körer och spelade i små sammanställningar bl.a. fiol och cello men kunde också hantera dragspel och fiol. Han intresserade sig mycket för Länghems historia och sammanställde en bok. Han var en dålig stilist men hade en underbar skrivstil. Att se hans orderböcker - han fungerade i många år som firmans representant - var en estetisk njutning. Han var också konstnärligt lagd och under de sista 25 levnadsåren målade han både i olja och akvarell.

  • Beställ Ewert Nymans böcker här.


    Gården Fägerhult

    Följande information har vi fått från Ewert Nymans brorsson Åke Nyman.

    Fädernegården Fägerhult såldes under 30-talet av Gotfrid Nyman (sid 4), som flyttde upp till själva samhället Länghem. Han hade i drängstugan på gården startat som förläggare av sömnad och hans söner Enar (min far), Göte och Ewert (sid 5) fortsatte i samhället med att starta en regelrätt syfabrik - Bröderna Nyman AB. Under 70-talet övertog jag (Åke Sid 4) denna och nu driver mina 2 söner i egenskap av 4.e generationen densamma vidare. Är Du jägare har Du säkert kommit i kontakt med varumärket "SWEDTEAM®", som i dessa kretsar är välkänt. Är Du intresserad finns en summarisk historia över firman, som jag kan sända Dig. Se bl.a. www.swedteam.com.


  • Åter till Vår Släkthistoria.


    Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2002-04-05