Vintrosa kyrka

i Strängnäs stiftVintrosa kyrkas officiella hemsida.


Texten hämtad ur en kort beskrivning om Vintrosa Kyrka.


Wintrusa nämnes 1314. Troligen under 1500-talets senare del förenades socknen med Tysslinge till ett pastorat med Vintrosa som huvudförsamling. Pastoratet tillhörde Örebro kontrakt.

In på 1720-talet kvarstod en medeltidskyrka eller åtminstone större delen av en sådan. I väster hade den troligen ett romanskt torn. Av medeltida inventarier har bevarats cuppan till en romansk dopfunt, Kristusbilden från ett triumfkrucifix, 1400-talet.ett ciborium, 1400, samt ett rökelsekar. (De två senare deponerade på Örebro läns museum.)
Kalk av silver, helförgylld. Kalken skänkt av riksådet Karl Bonde och hans hustru Beata Sparre 1634 och reparerad 1736.
Tillhörande paten utan ornering.
Kommunionskanna, av silver.
Silsked, av silver förgylld.
Modern brudkrona av förgyllt silver.
Nummertavlor, ett par, i ovala, förgyllda ramar med över och understycken. Gustavianska.
Oblatask i silver.
Lykta, av glas i facceterad blyinfattning, 1600- eller 1700-tal.

Efter ombyggnad på 1720-30 talet bestod kyrkan av ett åt norr breddat långhus med tresidig koravslutning, det gamla tornet, vapenhus framför södra ingången samt sakristia norr om koret. Nyinredning vid 1700-talets mitt: belysningsredskap, textilier, porträtt m.fl. inventarier från 1700-talet.

Vid ombyggnad 1824-25 raserades det gamla tornet, långhuset förlängdes åt väster, nytt torn uppfördes, vapenhuset revs, sakristan ombyggd, nya fönster och ingångar. Inredningen har under 1800-talet och i början av 1900-talet successivt förnyats.

Altarprydnaden är en efterbildning av den i Tysslinge. Gjord av snickeråldermannen Petter Aspelin, Örebro. Skulpturerna är gjorda av bildhuggaren Thornman, Stockholm och målningarna av konterfejaren Göransson, Örebro. Det hela färdigt 1755.

Prediktolen förfärdigades 1755 av samma hantverkare som altaruppsatsen.

Ljuskronor av malm. En för 8 ljus. barocktyp, 1600-talet. En med 6 ljus, barocktyp, 1600-talet. Ljuskronor med glasprismor på mässingsstomme. För 30 ljus, Empiretyp. För 18 ljus, bägge 1800-tals.
Ljusplåtar av mässingsplåt

Orgel fick kyrkan 1857. Den byggdes av Setterquist i Örebro ock reparerades 1883 och 1890. År 1927 inköptes för 5.000:- kronor en av samma firma byggd orgel som stått i Betlehemskyrkan i Karlstad, men blivit för liten. Den innehåller 10 stämmor och 2 manualer.
Då kyrkan restaurerades 1956 inskränkte sig arbetet nu vid restaureringen 1975 till ommålning, inredning av rum under läktare, toilett och kapprum. Altarringen gjordes mindre. Orgeln har rengjorts och omstämts. Via kvällssyförening har skänkt röllakansmatta. Kyrkliga syföreningen har skänkt möbler till rummet. Ckf har skänkt altarduk, utförd av Anna och Ingrid Strömberg. Ny gångmatta inköptes.

Påskdagen 1975 återinvigdes kyrkan av biskop Åke Kastlund.

Ljusbärare har tillkommit i kyrkan.

Nya altardukar har sytts av medlemmar i "Skapande händer"-gruppen. Två omgångar till det lilla flyttbara altaret och en omgång till högaltaret. En omgång dukar består av en långduk och en överduk. Dukarna är märkta Vintrosa kyrka 1996. De invigdes 1:a advent 1996.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09