Viby kyrka

i Strängnäs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Jörgen Geschwindi


På en höjd vid Vibysjöns nordöstra strand ligger Viby kyrka. Vid utgrävningar 1933 fann man bevis för att här stått en kyrka redan under 1200-talet, kanske ännu tidigare. I kyrkans sydvästra hörn finns rester av medeltidspelarna men i stort kan sägas att dagens kyrka fick sitt utseende i samband med den mycket genomgripande ombyggnad som började 1763 och avslutades 1772. Därefter har kyrkan restaurerats ytterligare och nu senast under 1990-talets början, då bl a en inbyggnad av tornrummet skedde, samt då ett nytt fristående altare uppfördes.

Altaruppsatsen bär årtalet 1664, troligen härrörande från ett altarskåp tillverkat i Danzig 1440. Kyrkan innehar också två medeltida träskulpturer. Dels en madonnabild, troligen svenskt arbete från 1400-talet, dels en Kristusbild, troligen också denna från Danzig. Huvudorgeln i kyrkan är byggd av firman E.A. Zetterquist i Örebro 1878. Korfönstren mot öster fick sin nuvarande utformning vid 1915 års restaurering.

VÄGBESKRIVNING:
Ta vägen Vretstorp-Fjugesta. 3 km norr om E 3:an finns skylt Viby K:a.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09