Vendels kyrka

i Uppsala stiftTexten är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Erik Persson


Kyrkan är helt uppförd i tegel. Dess invigningsår 1310 är bevarat i legendsamlingen kring Erik den Helige. Man tror dock att den äldsta delen, sakristian, är från 1200-talets senare hälft. Från början hade den trätunnvalv, men på 1400-talets mitt murades det nuvarande tegelvalvet. Därefter försågs år 1451 interiören med målningar av Johannes Iwan. I en nisch mellan koret och predikstolen samt på väggarna i vapenhuset finns rester av 1300-talsmålningar. Redan år 1637 hade kyrkan ett orgelverk. Den ovanliga predikstolen är från år 1685. År 1736 upptogs de stora fönstren, varvid de medeltida höga, smala fönsteröppningarna spolierades och alla målningar överkalkades. De togs fram 1930.

Den gamla dopfuntens kuppa är från 1200-talet. En patén i silver är från 1411, en kalk med stor silverkanna från 1631. Kyrkan äger ett ståtligt antependium och en brudpäll, båda från 1600-talets mitt. Kyrkogården omgärdades ursprungligen av en storslagen bogårdsmur med tre stigluckor, den norra bland de största i landet. I samband med kyrkogårdens utvidgning 1881 revs den östra delen med stiglucka. Vid detta arbete påträffades 14 rikt utrustade båtgravar från 500-800-talet, vilka i arkeologiska sammanhang givit namn åt denna period, den sk Vendeltiden.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan är belägen 3,5 mil norr om Uppsala. Åk E4 till Läby, därefter väg 709 mot Örbyhus.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-07-31