bb Värmdö kyrka


Värmdö kyrka

i Stockholms stift
Text och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Hilding Engströmer


Kyrkan uppfördes någon gång i mitten av 1300-talet nära strandkanten på mark som med stor sannolikhet tillhört Eds by. Ägarna till Norrnäs gods har anda sedan 1300-talet aktivt deltagit i kyrkans uppbyggnad och vid tillbyggnaden under 1400-talet. De har sedan äldsta tid haft patronatsrätt, d v s rätt att tillsätta präst i församlingen, fram till 1922.

Triumfkrucifixet är från 1300-talets början och härrör troligen från en äldre träkyrka på platsen. Det rikt utsmyckade altarskåpet från 1480 tillskrivs Lars Målares verkstad och målningarna Bernt Notkes Oidgesåll. Till höger om högkoret tröttar på skyddspatrons plats helgonkungen St Olof från 1514, gjord av Lars snickare. Kyrkan äger en Birgittabild från 1520 av Immaculatormåstaren och en Sta Anna med Maria och Bartolomeus från 1400-talet. Den rikt skulpterade predikstolen tillskrivs lybeckaren Hans Hebbel.

Kyrkans orgel är byggd 1860, restaurerad 1976 och en av de få genuina Söderlingorglar som finns kvar i landet.

Vapenhusets lykta år en kopia av en lykta i Stockholms slott. Den sattes upp efter restaureringen 1969 som möjliggjordes genom dåvarande kungens intresse.

VÄC,BESKRIVNING:
Länsväg 222 från Danviks tull vid Ålstäket väg 274.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09