Valstads kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Tornet på Valstad kyrka är det som idag står kvar oförändrat från den första kyrkan från 1100-talet. Vid slutet av 1600-talet revs det gamla koret och ett nytt byggdes så att långhuset nu blev betydligt större. 1890 revs långhus, kor och absid.*) När kyrkan byggdes upp på nytt byggdes också de två korsarmarna i norr och söder. Kyrkans medeltida portaler har uppmärksammats av forskare och anses som helt unika för svensk medeltida kyrkobyggnadskonst.

Bildhuggaren Johan Ullberg har gjort predikstolen 1704. Han har gett den scener ur Jesu liv: födelsen, dopet, korsfåstelsen och uppståttdelsen. Dopfunten är gjord i trä 1890 men fatet i drivet koppar kommer från 1400- eller 1500-talet.

Kyrkans förnämsta klenod är nattvardskalken i förgyllt silver. Foten är sexpassformad med ingraverade bilder. Vinkannan är skänkt av Sven Bock i Valstad 1748. 1968 fick kyrkan en ny orgel genom en donation från syskonen Hanna, Hjalmar, Georg och Göran Andersson, Bäck, Skattegården. Den placerades i norra skeppet. I samband med detta kunde det medeltida vapenhuset återställas till att vara kyrkans huvudingång. Göran Andersson har också 1972 skänkt ett korfönster av Bo Beskow som är en rekonstruktion av ett medeltida absidfönster.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger intill väg 47, öster om Falköping.


*) 2015-02-04 fick jag via e-post följande info: I texten om Valstad kyrka står att långhuset revs 1890 då man byggde till och om kyrkan . Det stämmer inte , inte heller att ett nytt kor byggdes på 1600 -talet. Allt enligt Riksantikvarieämbetet; Bebyggelseregistret. Just nu genomgår kyrkan en renovering-byte av golv vilket inneburit besök av arkeologer. De bekräftar att långhuset står kvar sedan kyrkan byggdes .


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, skapad 2000-02-09, uppdaterad 2015-02-04.