Uppsala Domkyrka

i Uppsala stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: J P Elfström.


Domkyrkan i Uppsala är Nordens största kyrka. Den är rikshelgedom för Svenska kyrkan, stiftskatedral i ärkestiftet och församlingskyrka för Domkyrkoförsamlingen i Uppsala.

Kyrkan började byggas vid mitten av 1200-talet och är uppförd i fransk gotik. Påven gav då tillstånd att flytta kyrkan från Gamla Uppsala till dess nuvarande plats. Bygget pågick under mer än 150 år eftersom det under den här tiden rådde ofred, pesten härjade och ras inträffade vid bygget. Först 1435 kunde invigning hållas.

Stora delar av Uppsala brann 1702 och då störtade tornspirorna och interiören skadades. Restaureringen skedde under ledning av arkitekten Carl Hårleman som gav tornen barockhuvar. De togs ner vid en restaurering på 1880-talet, ledd av Helgo Zetterwall, då de höga spetsiga tornen tillkom, som står kvar ännu.

Domkyrkan äger många skatter, bl a det förgyllda skrinet med Erik den heliges reliker. Redan på medeltiden vallfärdade människor till Uppsala domkyrka för att besöka dessa reliker. Skrinet är placerat intill högaltaret.

I Vårfrtikoret vilar Gustav Vasa och två av hans hustrur i en sarkofag. Även Johan 111 och hans hustru Katarina Jagellonica är gravsatta i domkyrkan, i ett eget gravkor. I kyrkan har också begravts Carl vor,,Linné och ärkebiskop Nathan Söderblom. 1908 flyttades kvarlevorna av Emanuel Swedenborg hit från London där han dog 1772.

På södra portalen har bevarats en mängd stenfigurer, tillkomna under 1300-talet.

I norra tornet finns ett museum inrättat. Där visas bl a kyrkliga textilier, skrudar prydda med guld och silver.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09