Suntaks kyrka

i Skara stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Denna lilla medeltidskyrka ligger på en kulle i byn. Den är byggd i putsad sandsten och har långhus med ett lägre och smalare kor samt absid. Den är i sin enkelhet ett prov på den senromanska monumentala stilen. Triumfbågen har engelsk förebild och är mycket trång. Sakristian är byggd på 1600-talet. När kyrkan restaurerades 1947 fann man gamla tak- och väggmålningar från skilda tider. De äldsta är från 1400-talet och gjorda av en Mäster Amund. 1715 gjorde bildhuggaren Jonas Ullberg draperimålningen ovanför predikstolen. Anders Westerlind står för övriga målningar, gjorda 1769.

I sin helhet ger inredningen en väl bevarad bild av en kyrkointeriör från 1700-talet. Jonas Ullberg har gjort predikstolen 1713 och har snidat bladverk och figurer. Den västra läktaren är den äldsta, den byggdes på 1600-talet. Korets bänkar byggdes 1733 och 1741. Ovanför den norra läktaren hänger ett huvudbaner och sexton anvapen från ätten Hård af Segerstad. Nattvardskalken av silver har tillverkats pä 1400-talet.

Den ovanliga korstolen är gjord på 1100-talet och har skulpterade armledare och runinskrifter. Originalet har deponerats pä Västergötlands Museum i Skara.

VÄGBESKRIVNING:
Ta väg 48 söderut från Tidaholm, ta av mot Suntak.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-19