Styrsö kyrka

i Göteborgs stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Liza Norman


1752 beslöt man att bygga en kyrka i sten på Styrsö. Den invigdes l:a söndagen efter påsk 1754.

Det var den tredje kyrkbyggnaden på Styrsö, den andra på kyrkans nuvarande plats.

Altaret och predikstolen är från 1683, kyrkklockan från 1712. 1796 förlängdes kyrkan med 9 alnar. Innertaket försågs med målningar av Jonas Dürck 1767. I samband med en biskopsvisitation fick man order att måla över dem, något som skedde 1870. Då fick kyrkan också en ny altarring och predikstolen höjdes något.

Den första orgeln från 1856 hade 6 stämmor. 1902 byggdes en orgel av Hammarberg med 7 stämmor. Den nuvarande orgeln har 16 stämmor och är från 1959. Nattvards kalken är från 1603, patenen från 1898 och vinkannan från 1923. I kyrkan finns ett epitafium från början av 1700-talet och ett snidat akterstycke av ek från ett holländskt fartyg, också det från 1700-talet.

Timglaset är från 1730, stånduret tillverkat 1772 av Olof Rising. l kyrkan hänger också ett votivskepp, en modell av en skuta, som var vanlig i skärgården.

Sakristian byggdes till 1947. 1960 renoverades kyrkan. Alla äldre färger togs fram. Dock har bara "molnen" på tvärbjälkarna kunnat återställas av de tidigare takmålningarna.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-18