Lidingö kyrka

i Stockholm, Stockholms stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Staffan Brundell


Lidingö kyrka ligger på en höjd längst inne i Kyrkviken. Kyrkan ligger troligen på samma plats, där ett litet träkapell, ägnat S:ta Anna legat. I gamla handlingar står att 1623 byggdes Lidingö kyrka ånyo. De äldsta delarna är södra och norra långväggarna. År 1756 tillbyggdes kyrkan åt väster, varvid läktaren tillkom, korväggen byggdes om och fick tre ljusöppningar. På 1870-talet fick norra sidan fönster. År 1913 gjordes ombyggnaden av koret, d v s östväggen genombröts och bildade det vi idag ser som triumfbåge.

Väggmålningarna i kyrkan är delvis från 1600-talet. Evangelistsymbolerna på korväggen tillkom 1913. Predikstolen är från 1779 och ersatte då den från 1623, som ansågs omodern och farlig att använda.

Även sakristian har byggts om ett flertal gånger. Den fick sitt nuvarande utseende 1972 efter att 1969 varit utsatt för brand.

VÄGBESKRIVNING:
Lidingöbron mot Lidingö centrum, Lejonvägen, vänster Vasavägen och därefter genast till höger Kyrkvägen.
Allmänna kommunikationer: T-bana till Ropsten, buss 202, 204 eller 212, avstigning Kvarnens hållplats.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09