Kungsholmens kyrka

i Stockholm, Stockholms stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Folke Johansson


Ulrika Eleonora kyrka är egentligen det officiella namnet på denna kyrka, och även på församlingen. Namnet är givet av Karl XI efter hans hustru. Hennes porträtt, målat av David Klöcker Ehrenstrahl, hänger i västra korsarmen. 1673 lades grunden till kyrkan, men den stod färdig först 1688 då den invigdes av ärkebiskop Svebilius. 1810 byggdes tornet och det Westinska gravkoret 1835. 1823 invigdes kyrkans nya altartavla, målad av professor

Fredrik Westin, en av landets mest kopierade altartavlor. Motivet är Kristi uppståndelse. Kyrkorummet har ett speciellt, guldgult ljus, tack vara de karolinska fönstren, 23 till antalet. De är enhetligt komponerade med krona, bibelspråk, givarens namn och årtalet 1688.

Kyrkans förnämsta inventarium är dopkapellet i norra korsarmen, utfört av bildhuggarmästaren Caspar Schröder och skänkt till kyrkan 1707. Kyrkan äger också ett porträtt av Gustaf II Adolf, målat av Jacob Elbfass, en gåva från 1684. Även Gustaf II Adolfs kyrkobibel på predikstolen är en gåva. Den trycktes 1618 och skänktes till kyrkans invigning av bokbindarmästare Bengt Höök.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger i en sluttning mellan Hantverkargatan och Bergsgatan mittemellan Stockholms stadshus och Rådhuset.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09