Katarina kyrka

i Stockholm, Stockholms stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Jan Asplund


Katarina kyrka, som har sitt namn efter Karl X Gustavs mor, byggdes under åren 1656 - 1695. Att byggnadstiden blev så lång berodde på församlingens svårigheter att skaffa de pengar som behövdes. Arkitekt var Jean de la Vallée, som också fick sitt sista vilorum i kyrkans södra korsarm.

Första maj 1723 eldhärjades kyrkan svårt. Arkitekt vid ombyggnaden var Göran Adelcrantz. Återinvigningen skedde 1724, men först 1739 var tornet helt färdigt. Altaruppställningen ritades 1732 av Görans son, Carl Fredrik Adelcrant7. Han ritade också predikstolen 1753. Altartavlan av Lorentz Gottman, som sattes upp 1735, visar hur Jesus frambärs i templet.

Orgelfasaden fullbordades 1763 efter en ritning av arkitekten Jean Erik Rehn. Orgelverket har 56 stämmor efter rekonstruktion och nybyggnad 1975-76. I minnesrummet ovanför Lillienhoffska gravkoret i kyrkans sydöstra hörn finns delar av en ofullbordad altarrelief av Kristi dop.

Kyrkan förstördes till stora delar vid en brand våren 1990 men är under återuppbyggnad.

VÄGBESKRIVNING:
Katarina kyrka har adress Högbergsgatan 13. T-bana till Medborgarplatsen eller Slussen, uppgång Hökens gata.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09