Johannes kyrka

i Stockholm, Stockholms stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Karl-Eric Kling


Uppe på Brunkebergsåsens norra del fanns vid mitten av 1600-talet en kyrkogård kallad Brunkebergskyrkogården. År 1651 anlades ett enkelt träkapell, 1692 tillkom en ännu befintlig klockstapel. Pingstdagen 1890 stod den nya Johannes kyrka färdig att invigas. Det gamla träkapellet kunde rivas, klockstapeln fick stå kvar. Arkitekten till den nya kyrkan hette Carl Möller. Han ritade den i en stilriktning som benämns nygotik och som förebild hade han Kölnerdomen.

Huvudingången omramas av två mäktiga statyer i granit, apostlarna Petrus och Paulus.

Interiörmässigt präglas den treskeppiga kyrkan av de resliga valven samt av de väldiga fönstermålningarna som pryder korets fem stora spetsbågefönster. Altarskåpet är byggt som en gotisk katedral med figurer i skulpterad ek, och uttrycker den bibliska offertanken. Kororgeln, byggd 1956 av Christensen, Danmark, är på 19 stämmor. Läktarorgeln, byggd 1975 av Krohn, Danmark, är på 61 stämmor. Dess fasad, utom ryggpositivet, är från kyrkans första orgel - en Åkerman & Lund 1890. Johannes kyrkogård rymmer gravplatser för flera historiskt kända personer: Georg Carl von Döbeln, Carl Olof Rosenius m fl.

VÄGBESKRIVNING:
Uppe på Brunkebergsåsen vid Malmskillnadsgatans norra ände.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09