Hedvig Eleonora kyrka

i Stockholm, Stockholms stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Per Anders Thunqvist


Kyrkan grundlades 1669 och var avsedd att tjäna som gudstjänstrum åt Flottan. Kyrkans åttkantiga grundplan, ritad av Jean de la Vallée, återfinns i Dahlbergs "Suecia antiqua". Ekonomiska svårigheter gjorde att bygget tidvis avstannade och en provisorisk träkyrka fick uppföras i väntan på att stenkyrkan skulle bli färdig. Först 1737 kunde kyrkan invigas, då med Göran Josuae Adelcrantz som arkitekt. Kupolen uppfördes 1866-68.

Altaruppsatsen är utförd i barockstil. Altartavlan "Jesus på korset" är målad av Engelhard Schröder 1738. Den väldiga kolonnprydda predikstolen i nyklassisk stil är ritad av Jean Eric Rehn och invigdes Juldagen 1784. Orgelfasaden, ett verk av Carl Fredrik Adelcrantz, är den ursprungliga från 1762. Kyrkans stora orgel byggdes 1975-76 av Grönlunds Orgelbyggeri. Bland kyrksilvret märks en barockkalk utförd i Augsburg 1650 samt oblatskrin och dopskål, båda från 1685.

Storklockan, gjuten i Helsingör 1639, har hängt i Kronborgs slott och togs 1658 som krigsbyte av Carl Gustaf Wrangel. Den väger fyra ton och är en av de största klockorna i landet.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger vid Östermalmstorg i Stockholm.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09