Stavnäs kyrka

i Karlstad StiftTexten hämtad ur häftet "Tidernas kyrka", ett projekt initierat av Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan. Utgivet 1997.


Förr fanns en gammal träkyrka Stavnäs, troligen byggd på 1100-talet. Den kan ha liknat norska stavkyrkor. 1705 invigdes den nuvarande kyrkan som är byggd i sten och ligger mycket vackert intill en vik av Glafsfjorden.

Triumfkrucifixet är skulpterat i trä och skall vara ett av de äldsta i Värmland. Dopfunten är av sandsten, troligen från början av 1200-talet medan krucifixet är från 1200-talets senare hälft. Den rikt järnbeslagna dörren mellan sakristian och kyrkan är även den från medeltidskyrkan. Predikstolen från 1705 är tillverkad av bildhuggaren Peter Falk. Altaruppsättningen tillkom 1748 och är tillverkad av av bildhuggaren Olof Bruse och målad av kyrkmålaren HG Schijffner.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09