Slöta kyrka

i Skara stiftSlöta kyrkas officiella hemsida.


Text och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Slöta har tidigare haft en äldre kyrka som revs 1787 då den nya byggdes. Den var byggd på medeltiden. Präster finns omnåmnda hår sedan 1417. Den gamla kyrkan drabbades av angrepp från danskarna och brändes 1278, 1450 och 1566. Två gånger slog blixten ner, sista gången var 1754. Den gången kunde klockorna räddas.

Den nya kvrkans torn byggdes 1794 och då kom klockorna på plats igen. Först 1820 blev kyrkan fullt färdig. Den har sedan målats om flera gånger på 1900-talet. 1857 installerades orgeln med 24 stammor, tillverkad 1769 för Folkärna kyrka i Dalarna.

Interiören präglas av den sengustavianska tiden, med rymd och ljus. Altaret är ursprungligt, och består av en stenhäll på två stengavlar. I korabsiden finns en märklig mosaik, ut förd av konstnären Gun Setterdahl från Stockholm, som inspirerats av de italienska mosaikerna i Ravenna. Dopfunten är från 1200-talet och predikstolen från 1700-talet. l sakristian finns en samling porträtt av kyrkoherdar i församlingen och en förnämlig gammal Karl XII:s Bibel.

VÄGBESKRIVNING:
Ta väg 47 från Falköping mot Jönköping, ta av mot Vartofta efter c:a 5 km. Efter 2 km ligger kyrkan vid vägen.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09