Rudskoga kyrka

i Karlstad stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Paul Lorin


Rudskoga kyrka stod färdig för invigning 1777. En större restaurering genomfördes 1935-36. Kyrkan har ett brett och rymligt kyrkorum i gustaviansk stil. Flera in- ventarier finns bevarade från en äldre träkyrka på samma plats. Bl a en altartavla från 1707, predikstolen från 1691 och två 1700-tals brudstolar.

I Rudskoga kyrka finns Värmlands äldsta Madonna, gjord på 1100-talet. Ett altarskåp finns bevarat från omkring år 1500.

VÄGBESKRIVNING:
Rudskoga ligger vid stranden av sjön Skagern och vid väg 204, ca en mil norr om Gullspång.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-03-03