Rasbokils kyrka

i Uppsala StiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Till en av de mest intressanta och sevärda kyrkorna i Uppland räknas Rasbokils kyrka. Den byggdes omkring år 1500 och har bevarat den ursprungliga formen. Med sina stjärnringsvalv och sin rika dekoration är den utomordentligt tilltalande.

En anonym mästare utförde de förnämliga målningarna, förmodligen på 1520-talet. Senare överkalkades de pietetslöst men togs åter fram i ljuset vid en omfattande restaurering 1909-10. I det s k. ikonografiska programmet hittas originella motiv insprängda. Tex. kan besökaren betrakta ynglingar i en brinnande ugn på mittravéns valv samt Kristi och Marias stamträd på korets nordvägg.

Altaruppsatsen är från 1600-talet liksom altartavlan. Den senare kom på plats med sin typiska barockram på 1930-talet sedan den länge hängt i sakristian. Den rikt skulpterade ramen låg då sönderbruten i klockstapeln. Predikstolen skänktes till kyrkan 1648 av den från 30-åriga kriget just hemkomne översten Jurgen Schildt.

Påfallande i kyrkans interiör är den kraftiga triumfbågen som mycket märkbart skiljer långhus och kor.

VÄGBESKRIVNING:
Rasbokil ligger några km norr om Rasbo utanför Uppsala.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09