Ransäters kyrka

i Karlstad StiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Assar Mårtensson


Den första kyrkan i Ransäter uppfördes under slutet av 1660-talet och invigdes år 1672. Efter flera renoveringar under 17- och 1800-talet samt i början av 1900-talet genomfördes en inre restaurering 1983. Under slutskedet av dessa arbeten ödelades kyrkan på kvällen den 6 december av en häftig brand. Endast kyrksilvret, som förvarades i kassaskåpet, kunde räddas. Men ganska snart började man planera för byggandet av en ny kyrka, som kunde invigas den 1 februari 1986. Den nya kyrkan är uppförd på den gamla kyrkans plats, något mindre, men annars till exteriören lik den förra kyrkan.

Interiören är något förändrad i det att kyrkorummets höjd har ökats. Altaret är fristående och utformat som ett bord. Altarringen kan tas bort. Altartavlan är indelad i sex bildfält, med en Kristusbild i mitten, omgiven av de fyra evangeliesymbolerna. Dopfunten är fristående i närheten av altaret. Predikstolen är lägre än tidigare. I södra korsarmen finns den nya kyrkorgeln, invigd den 18 december 1988.

Färgsättningen är enligt äldre kyrkorummet. Belysning utgörs av malmkronor med dämpad belysning, kompletterad med läsbelysning över bänkarna. Huvudingången finns i vapenhuset i tornets bottenvåning.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger i Ransäter utmed väg 62.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09