Övre Ulleruds kyrka

i Karlstads stift
Texten hämtad ur häftet "Tidernas kyrka", ett projekt initierat av Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan. Utgivet 1997.


Klarälven har sedan äldsta tid varit en viktig kommunikationsled och en av pilgrimslederna till Trondheim passerade här förbi. Här har en kyrka funnits sedan 1200-1300-talet och den äldsta låg bara några meter söder om den nuvarande.

Denna kyrka förlängdes och byggdes till på 1600-talet, men revs och en ny kyrka togs i bruk 1727. Efter en del reparationer på 1800-talet fick den 1867 sitt nuvarande utseende. Tornet uppfördes 1796.

En dopfunt i sandsten från 1200-talet som står på en sockelplatta med inhuggna runor samt ett senmedeltida gotiskt triumfkrucifix har flyttats från den gamla kyrkan. Altaret är från 1740 och de skulpterade figurerna är utförda av bildhuggaren Isaac Schullerström, Karlstad. Ett miniatyrskåp med fack för reliker från omkring 1500 är deponerat och permanent utställt hos Statens Historiska Museum, Stockholm.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09