Österlövsta kyrka

i Uppsala stiftTexten ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Uppförd vid mitten av 1400-talet och invigd 1451. Troligen har här funnits en äldre kyrka. Rester av medeltida kalkmålningar har bevarats. Medeltida altarskåp. Altaruppsats från 1720-talet liksom predikstolen.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-18