Ölme kyrka

i Karlstads stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Harry Lange


Den första kristna kyrkan här byggdes på 1100-talet och var en kyrka av trä. Den ersattes på 1300-talet av en stenkyrka. Men den blev så småningom för liten och en ny byggdes 1787 av byggmästare Gustaf Westman från Skövde. Den invigdes 1788. Tornet är äldre än kyrkan i övrigt men har lanternin och spira från 1827. Dopfunten kan dateras till 1200-talet liksom en stavkorsprydd gravsten. Sakristiedörren är senmedeltida.

Altartavlan 'Jesus lär i templet' målades av Pehr Hörberg 1798 och skänktes av Christoffer von Numers på Lundholms säteri. Predikstolen gjordes 1788 och skänktes av biskopens hustru Johanna Schröderhielm. Väggarna är sandstensfärgade med vita lister och träinredning i ekimitation. 1915 insattes ett korfönster till vänster, målat hos Neuman&Vogel i Stockholm. 1926 tillkom det till höger, utfört av Hugo Schultz, Kristinehamn. En ny sakristia byggdes vid norra väggen.

Kyrkan har en fin akustik och vid 200-årsjubiléet 1988 tillägnades den en kantat, av kantorn Stig Bergerheim, text Alice Sjöqvist.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger söder om E18 ca 15 km väster om Kristinehamn.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-07-31