Östra Fågelviks kyrka

i Karlstads stift
Texten hämtad ur häftet "Tidernas kyrka", ett projekt initierat av Riksantikvarieämbetet och Svenska kyrkan. Utgivet 1997.


Ända sedan 1100-talet har det funnits en kyrka i Östra Fågelvik. Den första kyrkan låg ca 500 m norr om den nuvarande, men övergavs i slutet av 1600-talet. En ny nu träkyrka stod klar 1691, men brann ner till grunden genom åskeld 1714. Den nuvarande kyrkan byggdes på samma plats 1716. Sakristian uppfördes 1724 och tornet året därpå.

1730 lyckades man förvärva kyrkans värdefullaste föremål, en rikt dekorerad predikstol daterad 1625 från Fellingsbro kyrka. Den är ett renässansarbete av hög klass tillverkad av bildhuggaren Hans Tysk.

Altaruppsatsen av bildhuggaren Isak Schullström är från 1735. Detta är hans första arbete. En mässhake i röd sammet dateras till 1728 och en röd kollekthåv med silverbroderier är från 1735. Ett antependium från 1925, det s k "hjortantependiet" är komponerat av Anna Wettergren Behm och vävt av C G Widlund. Lillklockan, gjuten 1717, pryds av en bild av Karl XII till häst. Kyrkan har flera fina instrument och är en välkänd musikkyrka.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09