Nyeds kyrka

i Karlstads stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Nyeds kyrka är en korskyrka av trä och uppförd åren 1703-1706. Två kyrkor har tidigare legat här på platsen, som båda brunnit ner efter blixtnedslag, 1643 och 1702. När den nuvarande kyrkan invigdes i juni 1706 saknades inredningen fortfarande. Det var mitt under Karl XII:s krig och skatterna var tunga. Men så småningom kunde inredningen färdigställas.

Altartavlan är en praktfull skapelse i barock, troligen utförd av Börje Löfman från Mariestad, en av karolinertidens stora bildhuggare. Troligen har han också gjort predikstolen. Dopfunten av trä är från 1700-talet. Ljuskronorna i korsmitten och framför orgelläktaren är gåvor från 1706 och 1730.

Kyrkan har tre läktare, varav den norra och den södra är ursprungliga och målade i varma 1700-talsfärger. Den gamla kororgeln är från 1707 och kom till kyrkan 1725. Den anses som unik. Läktarorgeln byggdes av Zetterqvist i Örebro 1881.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger vid Molkoms samhälle.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09