Näs kyrka

i Skara StiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: Margareta Bohman


Tornet på Näs kyrka står kvar från medeltiden medan kyrkan i övrigt revs och byggdes upp igen på 1800-talet. Den nybyggda kyrkan stod färdig 1883 men invigdes först 1886.

I den gamla kyrkan hade predikstolen sin plats intill korets södra vägg. En senare predikstol från 1715 finns nu undanställd i tomrummet. I kyrkan finns också ett par träskulpturer från l 500-talet, och en säregen gravhäll med en bild av en ung flicka. Den är en del av vapenhusets golv. Altarbordet av kalksten från den gamla kyrkan är återbördat och kom på plats på altaret 1983 det hade då använts som trädgårdsbord i över 100 år.

Kyrkans förnämsta prydnad är det unika altarskåpet. Det kom troligen till kyrkan genom greve Per Brahe d y, jorddrotten på Visingsö, som också hade en egendom i Näs. Altarskåpet lär vara tillverkat i Lilbeck i början av 1500-talet, i sengotisk stil. I mittpartist framställs den heliga Treenigheten med Gud Fader på sin tron, den korsfäste Sonen och den helige Andes duva. I Byglarna visas åtta helgongestalter, nämligen S:ta Gertrud av Nivelles, S:ta Dorotea, S:ta Katarina av Alexandria, S:ta Barbara, S:t Göran, S:t Laurentius, aposteln Johannes och S:t Stefanus. Figurerna är i mycket gott skick.

VÄGBESKRIVNING:
Ta av mot Kättilstorp från väg 47 Falköping-Jönköping. Kyrkan ligger c:a 14 km sydost om Falköping och syns från vägen.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09