Lena kyrka

i Skara stiftText hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Byggd 1835. Interiör i klassicistisk stil med altarnisch i antik stil.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-18