Kroppa kyrka

i Karlstads stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Kroppa kyrka av slaggsten, byggd 1882-84 i korsform efter ritningar av Carl Lundmark, Örebro, restaurerad 1919, 1960 och 1988.

Vid gamla kyrkans brand räddades ett par epifatier (1717 och 1723), rester av predikstol från 1691 och altaruppsats från 1701, samt två trätavlor från 1700-talet, målade på båda sidor med bibliska motiv.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan är belägen i centrum av Nykroppa, 15 km söder om Filipstad.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2001-07-31