St Kils kyrka

i Karlstads stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.


Stora Kils kyrka har sedan tidig medeltid legat på den gamla kyrkplatsen vid Apertin. När ny kyrka byggdes, förlades den till en mera central plats på höjden vid Nedre Fryken, där den togs i bruk år 1850. Vid en eldsvåda 1929 härjades kyrkan men uppfördes på de gamla murarna och invigdes 1932. Arkitekt var bygdens son Elis Kjellin. När kyrkan byggdes kom två italienare vägen förbi och utförde de blå pelarna i marmorstuck som på förgyllda kapitaler bär upp läktaren.

Altartavlan i koret är målad av konstnären Thor Fagerkvist i Persberg och återger Kristi förklaring. Hans ansikte sken såsom solen, berättar evangelisten, och hans kläder blev vita som ljuset. Moses och Elias slöt upp vid hans sida inför den försiktige Jakob, den innerlige Johannes och den impulsive Petrus. Intill koret ligger Vårfrukapellet och i detta står dopfunten i täljsten från tidig medeltid. Olof Eriksson i Taserud har snidat de fyra evangelisterna som pryder dopfunt staket. I koromgången hänger porträtten som berättar att biskoparna i Karlstad var prebendekyrkoherdar i St Kil och bodde på Ekenäs.

VÄGBESKRIVNING:
Kyrkan ligger i utkanten av Kils samhälle drygt två mil nordost om Kalstad.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2005-01-18