Karlstads Domkyrka

i Karlstad stiftText och bild är hämtad ur boken "Våra Kyrkor", Klarkullens Förlag AB, 1990.
Foto: B Forssten.


Karlstads domkyrka på Lagberget invigdes den 2 juli 1730 och ersatte en äldre kyrka på Tingvallaön. Kyrkan uppfördes som en centralkyrka med lika långa korsarmar. Västtornet uppfördes åren 1734-1737, ett årtal som också står på domkyrkans torn.

På Gustaf III:s uppdrag ritade arkitekten Erik Palmstedt 1793 en ny korinredning och därtill predikstol och biskopsbänk. Den inredningen med bl a ett kors och två änglar skapade av J T Sergel är alltfort bestående och markerar upplysningstidens teologi och fromhet. Från den gamla kyrkan finns bl a ett par ljuskronor bevarade samt en del silver som exponeras i ett särskilt skåp.

Domkyrkan har ofta eldhärjats varav branden den 2 juli 1865 var den mest allvarliga. Valv och inredning skadades dock inte.

Domkyrkan genomgick en genomgripande restaurering 1967-68 varvid bl a centralaltare uppfördes och det gamla altaret flyttades längst i öster i korsarmen d v s till den ursprungliga platsen.

Av textilier märks särskilt korkåpan från 1705 och korkåpan från 1987 samt en svart skrud från 1730. Ett dopfat från 1750 ingår i kyrksilvret.

Två orglar finns i domkyrkan varav den stora orgeln har 65 stämmor, byggd av Magnussons orgelbyggeri i Göteborg och kororgeln 14 stämmor byggd av Grönlunds orgelbyggeri, Gammelstad.

I vapenhuset finns en tympmanonrelief med temat Kristus i människans historia. Domkyrkan ligger på Lagberget vid Stora Torget och syns vida omkring vid genomfarten på E 18.


Åter till Släktsocknar och Orter.


Copyright © Håkan Bergström, uppdaterad 2000-02-09